Túžba včerajška - výstava našej pedagogičky Rity Koszorús v Nových zámkoch

Rita Koszorús – Túžba včerajška

 

​20. máj – 26. jún 2021
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Kurátorka: Kati M. Decsi

Výstava Túžba včerajška predstavuje voľné pokračovanie jej aktuálneho umeleckého programu. Spracuváva pojem nostalgie. Skúma existenciu kolektívneho pocitu, univerzálneho zážitku. Súčasťou výstavy bude „priestorová koláž”, tentokrát s využitím nového materiálového prvku koberca. Koberce evokujú „mäkké bezpečie domova”, miesto, kde sa dá uniknúť pred svetom a len tak sa hrať. Prvky priestorovej koláže sa voľne prelínajú s fragmentmi z maliarskych diel, ktoré budú súčasťou celej site specific inštalácie. Okrem inštalácie môžeme na výstave vidieť tiež jej maľby.

Rita nepracuje s pôvodným „Odysseovským pocitom”, nezaoberá sa túžbou po domove v zmysle geografickom – miestnom, ale samotnou minulosťou, detstvom a jej atribútmi, ktoré môžeme objaviť ako asociačné použitie farieb, materiálov – textílií, ale aj v spôsobe vytvárania inštalácie. Takto vytvorí cez obdobia preklenujúci a možno aj medzigeneračný komunikačný systém. Predstaví pohľad vytvorený kultivovanou precíznosťou, ktorá je charakteristická aj pre jej doterajšie práce. Zdiela s divákom vlastné asociácie z detstva, svoje farbo-materiálovo-pocitové-spomienky, vyvolávajúc nimi osobné rozpamätanie sa diváka a tak vytvorí spoločný zážitok – kolektívnu nostalgiu. Oboznamuje a skúma, do akej miery dokáže jedna farba, alebo motív poprípade látka/ textília pripomínať minulosť. Inštalácia sa stáva nosičom odkazov. Nostalgiu, tento ambivalentný pocit a pojem (gréčtina: nostos (návrat) + algos (utrpenie/bolesť) nám sprostredkúva súčasným a sviežim pohľadom. Úloha bolesti (algos) sa zmierňuje a priestor dostáva skôr spomínanie a jeho univerzálne vlastnosti. Cieľom nie je sprostredkovanie intímnych pocitov, skôr nabádanie návštevníka, aby si spomenul na vlastné farbo-materiálové putá a na tejto línii sa dostal k rozvetvenému spomínaniu, a tak k prežitiu individuálnej nostalgie. Vznikne jedna abstraktná vízia, ktorá nám môže pripomenúť protiklad slovného spojenia „späť do budúcnosti”. Oxymoron „vpred do minulosti” je veľmi výstižným pojmom pre pomenovanie Ritinej nebolestivej nostalgie.

Kati M. Decsi

Rita Koszorús študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Róberta Jančoviča a u prof. Daniela Fischera. V roku 2013 absolvovala študijný pobyt na Akadémii krásnych umení v Budapešti (prof. Imre Bukta, Kiss Péter). Po rokoch štúdia absolvovala tvorivé rezidenčné pobyty v Budapešti, Slovinsku, v Paríži a Berlíne. Vystavovala individuálne v Bratislave, Trnave, Nitre, Liptovskom Mikuláši, Zlíne, Budapešti. Zúčastnila sa mnohých kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Zaoberá sa maľbou, kresbou, kolážou, tvorbou objektov, konceptuálnou tvorbou. Žije a tvorí v Bratislave.