ŠTIPENDIÁ PRE ŠTUDENTOV ŠKOLY DIZAJNU

​Všetci študenti Školy dizajnu môžu dostávať štipendium.Za výborné výsledky na vysvedčení získate štipendium vo výške 50€ mesačne, ktoré vám bude vyplacané celý nasledujúci polrok. Ak budete mať super polročné vysvedčenie, každý mesiac do konca školského roka vám vyplatíme 50€. Ak budete výborní aj na konci roka, štipendium budete dostávať aj každý mesiac v prvom polroku ďalšieho školského roka.

V prípade, že sa študenti ocitnú počas štúdia v nepriaznivej životnej situácii, môžu tiež požiadať o zníženie školného.
>>> KONCEPCIA ŠKOLY
>>> VÝHODY ŠKOLY DIZAJNU
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NAŠE AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ>>> PRIHLÁŠKA A INFO O TALENTOVKÁCHINFO O ŠTÚDIU: Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114