INFO PRE BUDÚCE ŠTUDENTKY A ŠTUDENTOV - VÝHODY ŠKOLY DIZAJNU
>>> spolupracujeme so zahraničnými školami (Taliansko, Francúzsko, Grécko, Estónsko, Slovinsko, Česko), organizujeme plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+, zahraničné exkurzie (Viedeň, Benátky, Londýn, Praha, Brno, Budapešť), podporujeme študentov v účasti na medzinárodných súťažiach, vystavujeme na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia>>> spolupracujeme so zamestnávateľmi, zabezpečujeme pre všetkých študentov a študentky odbornú prax už počas štúdia, ponúkame im možnosť priamej účasti na reálnych zákazkách pre rôznych klientov, navštevujeme zamestnávateľov z oblasti kreatívneho priemyslu. Spolupracovali sme napríklad s partnermi ako IKEA, Tatra Banka, Made by Vaculik, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská agentúra životného prostredia, For PR, Colonnade, Wine Lovers Club, Antalis, Tau Chem ... )


>>> pravidelne pre študentov a študentky organizujeme diskusie, prezentácie a workshopy s úspešnými a inšpiratívnymi ľuďmi z oblasti dizajnu, umenia, vedy, kultúry, kreatívneho priemyslu a biznisu


>>> navštevujeme galérie, múzeá, umelecké ateliéry, festivaly>>> náš pedagogický zbor tvoria ľudia z praxe, preofesionálky a profesionáli z oblasti dizajnu a umenia


>>> je pre nás dôležitý individuálny prístup a priateľská atmosféra


>>> máme vlastnú galériu súčasného umenia priamo v budove školy


>>> organizujeme študentské výstavy, premietania, módne prehliadky


>>> podporujeme aj mimoškolské študentské projekty


>>> učebne, ateliéry a dielne priebežne vybavujeme najnovšou technikou a technológiami, ktoré môžu študentky a študenti využívať aj po vyučovaní a na vlastné projekty a tvorbu>>> máme školskú knižnicu s viac než 1500 titulmi odbornej literatúry, umeleckých monografií a učebníc najmä z oblasti dizajnu, umenia a humanitných vied


>>> študentom a študentkám pomáha naša školská psychologička a kariérna a študijná poradkyňa


>>> máme unikátny na mieru vytvorený online systém zadávania, hodnotenia, archivácie a prehliadania študentských prác - Artarchiv


>>> študentky a študenti môžu po maturite pokračovať v pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu a získať titul DiS. - diplomovaný špecialista


>>> študentom a študentkám zabezpečujeme za mimoriadne výhodných podmienok vždy aktuálne verzie dizajnérskych softvérov, ktoré môžu využívať aj doma a na vlastných PC
>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU

>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

ANIMOVANÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
ODEVNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
DIZAJN INTERIÉRU na Škole dizajnu v Bratislave
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
PRIEMYSELNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY na Škole dizajnu v Bratislave