VÝHODY ŠKOLY DIZAJNU
>>> spolupracujeme so zahraničnými školami (Estónsko, Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Slovinsko, Česko), organizujeme plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+, zahraničné exkurzie (Viedeň, Benátky, Londýn, Praha, Brno, Budapešť), podporujeme študentov v účasti na medzinárodných súťažiach, vystavujeme na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia>>> spolupracujeme so zamestnávateľmi, zabezpečujeme pre všetkých študentov odbornú prax už počas štúdia, punúkame im pracovné stáže a možnosť priamej účasti na reálnych zákazkách pre rôznych klientov, navštevujeme zamestnávateľov z oblasti kreatívneho priemyslu. Našimi partnermi sú napríklad IKEA, Tatra Banka, Made by Vaculik, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská agentúra životného prostredia, For PR, Colonnade, Wine Lovers Club, Antalis, Tau Chem)


>>> pravidelne pre študentov organizujeme diskusie, prezentácie a workshopy s úspešnými domácimi a zahraničnými odborníkmi, dizajnérmi a umelcami


>>> navštevujeme galérie, múzeá, ateliéry výtvarníkov, umelecké festivaly>>> naši pedagógovia sú profesionáli z praxe, aktívni dizajnéri a umelci


>>> je pre nás dôležitý individuálny prístup a priateľská atmosféra


>>> máme vlastnú galériu súčasného umenia priamo v budove školy


>>> organizujeme študentské výstavy, premietania, módne prehliadky


>>> podporujeme aj mimoškolské študentské projekty a prezentácie


>>> učebne, ateliéry a dielne máme vybavené najnovšou technikou a technológiami, ktoré môžu študenti využívať aj po vyučovaní a na vlastné projekty a tvorbu>>> študentov podporujeme štipendiom


>>> máme školskú knižnicu s viac než 1500 titulmi odbornej literatúry, umeleckých monografií a učebníc najmä z oblasti dizajnu, umenia a humanitných vied


>>> študentom pomáha školský kariérny a študijný poradca


>>> máme unikátny na mieru vytvorený online systém zadávania, hodnotenia, archivácie a prehliadania študentských prác - Artarchiv


>>> študenti môžu po maturite pokračovať v pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu a získať titul DiS. - diplomovaný špecialista


>>> publikujeme školský časopis, určený na prezentáciu študentov, na ktorého tvorbe sa môžu sami podieľať a učiť sa ako funguje printové médium od redakcie po tlač


>>> študentom financujeme realizáciu školských prác (materiál, výroba, technológia, postprodukcia) od veľkoformátovej tlače až po výrobu prototypov produktov>>> študentom zabezpečujeme za zlomok komerčnej ceny a počas dištančného štúdia zadarmo vždy aktuálne verzie špecifických softvérov, ktoré môžu využívať aj doma a na vlastných PC
>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU

>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

ANIMOVANÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
ODEVNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
DIZAJN INTERIÉRU na Škole dizajnu v Bratislave
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
PRIEMYSELNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY na Škole dizajnu v Bratislave