VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV NA VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM zo dňa 24.8.2023


Blahoželáme úspešným uchádzačkám a uchádzačom o vyššie odborné štúdium na Škole dizajnu - Súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču. Tešíme sa na stretnutie v prvý školský deň - 4. 9. 2023 o 8:00 v budove školy na Panenskej 28 v Bratislave.

Zoznam prijatých na základe prijímacích pohovorov zo dňa 24. 8. 2023 nájdete v dokumente nižšie.

Prijati_uchadzaci_24.8.2023.pdf