Prečo študovať na Škole dizajnu? / Kladieme dôraz na prax

SPOLUPRACUJEME SO ZAMESTNÁVATEĽMI, SUBJEKTMI V KREATÍVNOM PRIEMYSLE A KULTÚRE AJ S VYSOKÝMI ŠKOLAMI. ZABEZPEČUJEME PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY ODBORNÚ PRAX UŽ POČAS ŠTÚDIA, PONÚKAME IM MOŽNOSŤ PRIAMEJ ÚČASTI NA REÁLNYCH ZÁKAZKÁCH PRE RÔZNYCH KLIENTOV, NAVŠTEVUJEME ZAMESTNÁVATEĽOV Z OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU.Spolupracovali sme napríklad s partnermi ako
> IKEA,
> Tatra Banka,
> Made by Vaculik,
> MullenLowe GGK,
> Pohoda festival,
> Bratislava - Staré mesto,
> Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
> Petite&Mars,
> Asociácia sprievodcov Bratislavy
> A4 - Priestor súčasnej kultúry,
> Dobrý trh,
> Slovenské centrum dizajnu,
> Portál slovenského kultúrneho dedičstva - Slovakiana.sk,
> Slovak Game Developers Association,
> Ministerstvo vnútra SR,
> Slovenská agentúra životného prostredia,
> For PR,
> Antalis,
> Tau Chem
...


Pre Školu dizajnu je dôležitý súlad obsahu vzdelávania s praxou, požiadavkami trhu práce a aktuálnymi potrebami kreatívneho priemyslu. Kladieme dôraz na prepojenie teórie a praxe, vzdelávania a riešenia konkrétnych zadaní pre konkrétnych klientov a spolupracujúce inštitúcie a firmy.

V rámci školy máme ako jediná umelecká škola na Slovensku Centrum odborného vzdelávania a prípravy, ktorého cieľom je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou a odvetviami kreatívneho priemyslu.

Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti a študentky prakticky uplatniť a rozšíriť si svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka našim partnerstvám a spoluprácam získavajú naši študenti a študentky skúsenosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu vo svojich odboroch a profesijnom zameraní.>>> VIDEO - CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Dizajn kreditnej karty pre Tatra Banku
Dizajn kreditnej karty pre Tatra Banku
Titulka pre Staromestské noviny
Titulka pre Staromestské noviny
Fashion merch pre Pohoda festival
Fashion merch pre Pohoda festival
Fashion merch pre Pohoda festival
Fashion merch pre Pohoda festival
Dizajn kočíka pre Petite&Mars;
Dizajn kočíka pre Petite&Mars;
Dizajn kočíka pre Petite&Mars;
Dizajn kočíka pre Petite&Mars;
Risografika pre kultúrne centrum A4
Risografika pre kultúrne centrum A4
Propagačné fotografie pre Tau Chem
Propagačné fotografie pre Tau Chem
Prax v IKEA
Prax v IKEA
Prax v IKEA
Prax v IKEA
Kľúčenky pre nevidiacich realizované pre BKIS
Kľúčenky pre nevidiacich realizované pre BKIS
Dizajn a realizácia ocenenia Zelený merkúr pre SAŽP
Dizajn a realizácia ocenenia Zelený merkúr pre SAŽP
Reklamná grafika pre Kofilu
Reklamná grafika pre Kofilu
Dizajn odevov pre Noa Dizajn
Dizajn odevov pre Noa Dizajn
Dizajn odevov pre Noa Dizajn
Dizajn odevov pre Noa Dizajn
Študentská výstava pre Slovakiana.sk
Študentská výstava pre Slovakiana.sk
Workshop risografie pre Slovenské centrum dizajnu
Workshop risografie pre Slovenské centrum dizajnu
Dizajn a realizácia ocenenia pre Ministerstvo vnútra SR
Dizajn a realizácia ocenenia pre Ministerstvo vnútra SR
Kampaň na účasť v eurovoľbách pre Made by Vaculik
Kampaň na účasť v eurovoľbách pre Made by Vaculik
Kalendár ako vzorkovník papiera pre Antalis
Kalendár ako vzorkovník papiera pre Antalis
Kalendár ako vzorkovník papiera pre Antalis
Kalendár ako vzorkovník papiera pre Antalis
Dizajn kreditnej karty a kampaň pre Tatra banku, prax s MBV
Dizajn kreditnej karty a kampaň pre Tatra banku, prax s MBV
Spot pre Asociáciu sprievodcov Bratislavy, Škola dizajnu, 2022