ŠKOLA DIZAJNU - VZDELANIE, KTORÉ JE PRAKTICKÉ

Spolupracujeme so zamestnávateľmi, zabezpečujeme pre všetkých študentov a študentky odbornú prax už počas štúdia, ponúkame im možnosť priamej účasti na reálnych zákazkách pre rôznych klientov, navštevujeme zamestnávateľov z oblasti kreatívneho priemyslu. Spolupracovali sme napríklad s partnermi ako IKEA, Tatra Banka, Made by Vaculik, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská agentúra životného prostredia, For PR, Colonnade, Wine Lovers Club, Antalis, Tau Chem ... )


Pre Školu dizajnu je dôležitý súlad obsahu vzdelávania s praxou a požiadavkami trhu práce. Kladieme dôraz na prepojenie teórie a praxe, vzdelávania a riešenia konkrétnych zadaní pre konkrétnych klientov a spolupracujúce inštitúcie a firmy. V rámci školy máme ako jediná umelecká škola na Slovensku Centrum odborného vzdelávania a prípravy, ktorého cieľom je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou a odvetviami kreatívneho priemyslu. Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti a študentky prakticky uplatniť a rozšíriť si svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka COVP získavajú naši študenti a študentky skúsenosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu vo svojich odboroch a profesijnom zameraní.>>> VIAC O CENTRE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
>>> VIDEO

>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU
>>> NAŠE AKTIVITY