Začíname s vyučovaním francúzštiny ako druhého cudzieho jazyka

Francúzsky jazyk pre prvákov od školského roku 2021/2022

***


Milí rodičia, milí študenti – budúci prváci,
dovoľujeme si informovať vás všetkých o novej možnosti učiť sa v našej škole od septembra 2021 francúzsky jazyk už nielen v rámci popoludňajšieho krúžku, ale ako 2. cudzí jazyk (popri angličtine), ktorý plánujeme riadne zaradiť do koncepcie výučby ostatných predmetov, a bude aj riadne klasifikovaný.

Cieľom tejto výučby bude nielen poskytnúť vám, milí študenti, možnosť osvojiť si základy francúzštiny na úrovni A1-A2 celoeurópskeho referenčného rámca (CEF) pre potreby bežnej praktickej komunikácie vo francúzštine v prípade vašej individuálnej návštevy frankofónnych krajín, ale aj, a predovšetkým, naším cieľom bude adekvátne vás pripraviť na možnosť vycestovať do Francúzska v rámci programu Erasmus+. Takýto pobyt by mal byť vzhľadom na všetky zdravotné aj organizačné okolnosti realizovateľný v priebehu školského roka 2022/2023. Pevne veríme, že sa nám podarí nadviazať spoluprácu pre tento projekt so špecializovaným lýceom v Provensálsku, konkrétne v Aix-en-Provence. Ide o technologické a umelecké lýceum so špecializáciou na podobné odbory, aké sú vyučované v našej škole.

V tejto plánovanej spolupráci vidíme šancu pre našich študentov zdokonaliť sa počas študijného pobytu stráveného pod vedením vyučujúcich danej školy prevažne v odboroch fotografický, interiérový, priemyselný a odevný dizajn. Toto lýceum ponúka aj pestrú paletu predmetov zameraných na performatívne umenia, čiže naši študenti by v rámci pobytu mali mať šancu navštíviť aj kurzy tvorivého písania, spevu, divadla či filmu. Napriek stále pretrvávajúcej zložitej sanitárnej situácii vo Francúzsku pevne veríme, že sa nám túto spoluprácu podarí nadviazať. Intenzívne pracujeme na tom, aby sa táto možnosť pre vás stala skutočnosťou. Poďte s nami do toho!

Mgr. Lucia Mináriková