Výstava nášho absolventa Lukáša Procházku - Billing Boards

LUKÁŠ PROCHÁZKA – BILLING BOARDS
VERNISÁŽ: 9. 11.2017, 16:00
TRVANIE VÝSTAVY: 1. 11. – 30. 11. 2017
BILLBOARD PRI ZASTÁVKE SLOVANET
ZÁHRADNÍCKA ULICA, BRATISLAVA


Výstava na billboarde

Lukáš Procházka sa vo svojej absolventskej práci, ktorou ukončil vyššie odborné štúdium na Škole dizajnu v Bratislave sústredil na fenomén bilboardov. Skúmal ich význam, postavenie a vplyv na urbánnu krajinu. Bilboardy sú vizuálne dominantné štruktúry, ktoré atakujú naše vnímanie prostredia. Aby človek mohol prehodnotiť ich sugesciu, Lukáš Procházka sa snažil vyčleniť ich z bežného princípu komunikácie. Všímal si zadné strany billboardov a oslobodzoval tak tieto „stavby“ od ich primárnej agresívnej reklamej funkcie. Toto odpútanie umožňuje vnímať billboardy z novej perspektívy, trebárs estetickej. Zadné strany billboardov sú totiž často zaujímavejšie ako ich predné reklamné plochy.

Výstavou na ploche billboardu vo verejnom priestore na Záhradníckej ulici v Bratislave autor prevracia funkciu reklamného pútača doslova naruby. Ruší primárny účel reklamnej plochy a nahrádza ho vizuálom – fotografiou jeho rubu, ktorý môže pripomínať obraz s abstraktnou geometrickou kompozíciou. Procházka odmieta prax vnucujúcej sa reklamy a nenápadne proti nej bojuje jej vlastnými zbraňami.

REPORTÁŽ TV RUŽINOV - od 3:17 min.

SKETCHER.SK O VÝSTAVE
_
Podujatie je súčasťou sprievodného programu k výstave Kontinuita. 20 rokov Školy dizajnu v Galéria dizajnu Satelit. Organizátor: ŠKOLA DIZAJNU BRATISLAVA
_
pro-chazka.com
skoladesignu.sk

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.