Vyjadrenia zriaďovateľa

Na tomto mieste nájdete vyjadrenia Mgr. art. Dalibora Baču, zriaďovateľa Školy dizajnu - Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču.


12. 9. 2022
Vyjadrenie zriaďovateľa k petícii študentov

1-stanovisko-SSUPBB.pdf peticia_uvod.pdf podpisy_peticie.pdf