Mgr. art. Júlia Jurinová, ArtD. Mgr. art. Júlia Jurinová, ArtD.

t Textilný dizajn

Júlia Jurinová študovala na strednej škole úžitkového priemyslu v Ružomberku odbor scénická a kostýmová tvorba. Neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor bábkarská scénografia dosiahla Magisterský stupeň. Štúdium ukončila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave stupňom Doktor umenia na katedre textilnej tvorby.  V súčasnosti vedie študentov vyššieho odborného štúdia na odbore textilný dizajn. Vyučuje predmety dejiny odievania, textilné techniky a odevný dizajn. Mimo pedagogickej praxe sa venuje najmä scénografii a kostýmom do inscenácií určených pre deti. Spolupracuje tiež na propagačných a reklamných videách ako set designer.