Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

Lenka Šišuláková je absolventkou Katedry výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia na vysokej škole sa venovala aj vývoju hier. V rámci vzdelávacieho programu Butterfly Effect za pomoci mentorov a lektorov z praxe herného developmentu spolupracovala v tíme na vývoji hypercasual mobilnej hry Cargo Ship Stack. Neskôr spoluzaložila herné štúdio, kde pracovala ako herná grafička a animátorka. Súčasne vyučovala kurz zameraný na herný vývoj ako lektorka hernej grafiky. Momentálne okrem výučby na Škole dizajnu spolupracuje na tvorbe viacerých herných projektov ako herná dizajnérka, animátorka a grafička.