Ing. Zuzana Nováková Ing. Zuzana Nováková

Zuzana Nováková študovala na mechanizačnej fakulte na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a je inžinierka mechanizácie. Absolvovala aj doplňujúce pedagogické štúdium. Na Škole dizajnu učí matematiku, informatiku, dejepis a biológiu. Popri pedagogickej práci sa venuje maľbe, kresleniu a písaniu poézie pre deti.