Mgr. Peter Urban Mgr. Peter Urban

Peter Urban študoval telesnú výchovu a etiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, pracoval ako fitnestréner a zaoberá sa tiež zdravou výživou. V Škole dizajnu vyučuje telesnú a športovú výchovu a etickú výchovu. Koordinuje športové podujatia a zabezpečuje lyžiarsky výcvik.