VEĽKÉ FINÁLE - Výstava záverečných prác Školy dizajnu

VEĽKÉ FINÁLE
Výstava záverečných prác Školy dizajnu – Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave

Vernisáž: 3. 6. 2022, 15:00
Trvanie výstavy: 4. 6. – 24. 8. 2022

Komunitné centrum

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16, Bratislava


Na výstave Veľké finále predstavuje svoje záverečné práce 39 maturantiek a maturantov z odborov Grafický dizajn, Grafický a priestorový dizajn, Odevný dizajn, Produktový dizajn a Fotografický dizajn a 20 absolventiek a absolventov pomaturitného vyššieho odborného štúdia odborov Grafika vizuálnych komunikácií, Filmová a mediálna tvorba, Odevný a textilný dizajn, Interiérový dizajn a Fotografia.
Študentky a študenti vystavujú pestrú škálu dizajnérskych a umeleckých projektov, v ktorých uplatnili nadobudnuté poznatky a zručnosti získané počas štúdia. Prezentované práce ponúkajú pohľad na široké spektrum ideí, tém, techník, žánrov, foriem a napokon rôznych výstupov, prostredníctvom ktorých má publikum možnosť nahliadnuť do ich uvažovania a profesionálnych preferencií, a zároveň získať prehľad o súčasnej dizajnérskej a umeleckej praxi.

Medzi vystavenými prácami nájdeme súčasné odevy, návrhy interiérov a interiérových prvkov či nábytku, autorský knižný dizajn, obalový dizajn, ilustrácie, maľby, grafiky, stolové a 3D počítačové hry, návrhy webových stránok, komplexnej vizuálnej identity a komunikácie rôznych firiem, značiek alebo produktov, žánrovo rozmanité fotografické série, audiovizuálne diela a napokon voľnejšie intermediálne umelecké projekty.

Vystavujúce študentky a študenti: David Riedl, Matúš Gajdošík, Bruno Kiss, Emma Roza Nunesová, Alexandra Kusá, Timotej Murcko, Sebastián Ondrejka, Vanesa Šamajová, Jakub Chrenko, Alexandra Szabó, Nina Šajdová, Richard Macinský, Kristína Mišíková, Karolína Katarína Rischerová, Greta Gajdošíková, Alex Hocko, Karin Hrončiaková, Diana Viazankina, David Marienčik, Karolína Mikulášková, Lindita Sinani, Tatiana Liptáková, Laura Péteriová, Natália Puterová, Emma Nováková, Katarína Chmelová, Karin Kissová, Sofia Časná, Branislav Chudada, Alexandra Kutlíková, Ladislav Malík, Karolína Mužíková, Marcela Greifová, Viktória Szelleová, Alexandra Liková, Karolína Korimová, Rebeca Škrovanová, Ema Valentová, Laura Hošnová, Natália Marošová, Lenka Erseková, Nikoleta Nestarcová, Terézia Šamková, Denis William Granec, Denis Sládek, Anita Szanková, Alžbeta Kurdelová, Dominika Bogárová, Pavlína Marečková, Marek Svátek, Ondrej Časnocha, Mária Púčiková, Matej Bartoš, Oliver Kolembus
Vedúci pedagógovia: Peter Ilčík, Marianna Kajabová, Jana Kirschnerová, Michal Mečár, Róbert Szegény, Lukáš Šafář, Kristína Vargová, Tomáš Vicen

Architektúra výstavy: Jakub Tóth

> FB eventFoto: Samuel Machala