Tím 8

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Rita Koszorús / Študentky a študenti: Dean Kuzmáni, Nolan Willems, Nastasia Shapovalova, Simona Semančíková, Sofia Kondrashova, Rebeka Briestenská, Nina Samsonová, Martin Janovský, Sara Čurková


*** Čestné uznanie za zaujímavú myšlienku a emotívne, citlivé a realizačne dobre zvládnuté video

>>> KOMPLETNÉ VÝSLEDKY VYHODNOTENIA PRAXE
>>> VIDEO - VYHODNOTENIE

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 8