O PROJEKTE MADESHIP

MADESHIP je projekt spolupráce ŠKOLY DIZAJNU a reklamnej agentúry MADE BY VACULIK.

Spolupráca je založená na odbornej praxi študentov Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v renomovanej reklamnej agentúre MBV.
Študenti získavajú cenné skúsenosti s riešením zadaní pre konkrétnych klientov, uplatňujú svoje vedomosti a zručnosti v praxi, zoznamujú sa s prácou profesionálov, rozširujú svoje portfólio dizajnérskych produktov a získavajú spätnú väzbu.

Prostredníctvom kreatívnej praxe v agentúre študenti zvyšujú svoj kredit na trhu práce, získavajú kontakty a dôležité referencie. Autori najkvalitnejších návrhov a dizajnových riešení získavajú reprezentatívne oficiálne ocenenie svojej práce a možnosť absolvovať stáž v renomovanej reklamnej agentúre.

Výsledkom spolupráce doposiaľ boli napríklad PF pre spoločnosť AeroMobil,návrhy kreatívnych riešení prezentácie a propagácie supermarketov Tesco na festivale Pohoda či dizajn študentskej platobnej karty pre Tatra banku. Úspešní študenti sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien za reklamu Zlatý klinec.

Viac o zadaniach a priebehu jednotlivých praxí:

> MADESHIP #1

> MADESHIP #2

> MADESHIP #3

> MADESHIP #4

> MADESHIP #5

> MADESHIP #6

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.