Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen

g Grafický a priestorový dizajn

Tomáš Vicen je absolventom maturitného aj vyššieho odborného štúdia na Škole dizajnu a absolvent ateliérov voľnej grafiky a ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. Dušana Kállaya a prof. Roberta Jančoviča. Je autorom vizuálov pätnástich ročníkov medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Venuje sa tiež tvorbe plagátov kultúrnych podujatí, knižnej tvorbe a typografii. Získal viaceré ocenenia za Najkrajšie knihy Slovenska, napríklad Nová krv (I. Jančár, 2008), Slovenská grafika 20. storočia (Z. Bӧhmerová, I. Jančár, 2008), Tvar ducha – Moc a krása afrického kmeňového umenia (2011). Pedagogicky pôsobil aj na Vysokej škole výtvarných umení. Na Škole dizajnu vyučuje navrhovanie a typografiu.