Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová

Katarína Marcellová je absolventkou odevnej výroby na Strednej priemyselnej škole odevnej v Trenčíne a odevníctva na Technickej univerzite v Liberci. Absolvovala tiež doplnkové pedagogické štúdium. Dlhodobo podnikala v odevnej oblasti a viedla vlastné krajčírstvo. Na Škole dizajnu učí technológiu, konštrukcie strihov a praktické cvičenia.