Mgr. Vladislav Malast Mgr. Vladislav Malast

Vladislav Malast je galerijný pedagóg, absolvent vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia štrnásť rokov koncepčne pripravoval a realizoval vzdelávacie programy pre školy a verejnosť v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, dnes je lektorom a metodikom na Oddelení vzdelávania v Galérii mesta Bratislavy. Príležitostne odborne rediguje umenovednú literatúru vydavateľstva Ikar a spolupracuje s Encyklopedickým ústavom SAV na projekte Encyklopedia Beliana. Na Škole dizajnu vyučuje predmet Teória a vývoj fotografie.