Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina

Tomáš Kičina je študentom doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave - odbor estetika. V oblasti umenia sa špecializuje na literatúru a film, prípadne vzťahy medzi literatúrou a filmom. Prispieva do rodovo orientovaného časopisu Glosolália a do časopisu Slovenského filmového ústavu Kino-Ikon. Na Škole dizajnu vyučuje dejiny filmu a dejiny animovaného filmu.