Mgr. Jana Mináriková Mgr. Jana Mináriková

Jana Mináriková vyštudovala geológiu a matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojho pedagogického pôsobenia vyučovala predmety matematika, informatika a ekológia. V Škole dizajnu učí od roku 2013 matematiku a je zástupkyňou riaditeľa pre pedagogický proces. Manažuje, koordinuje a organizačne zabezpečuje vyučovanie a väčšinu školských aktivít, tvorí plán práce, rozvrh a harmonogram školského roka a vybavuje väčšinu agendy dotýkajúcej sa študentov, vrátane komunikácie s rodičmi a uchádzačmi o štúdium.