PhDr. Lucia Mináriková PhDr. Lucia Mináriková

Lucia Mináriková je absolventkou štúdia francúzskej filológie a učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry pre stredné školy na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Je držiteľkou certifikátov v odbore súdneho tlmočenia a prekladu z a do anglického a francúzskeho jazyka. Venuje sa výučbe anglického a francúzskeho jazyka, tlmočeniu a prekladu beletrie z francúzskeho jazyka, ale aj vlastnej umeleckej tvorbe v oblasti literatúry a hudby. V Škole dizajnu vyučuje anglický a francúzsky jazyk. 

Erasmus+ INFO: erasmus.sd.fr@gmail.com