Mgr. Tereza Křečková Mgr. Tereza Křečková

Tereza Křečková je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v odbore učiteľstvo psychológie a občianskej výchovy. Svoje znalosti z poradenskej a školskej psychológie si prehĺbila počas zahraničného študijného pobytu Erasmus+ na Univerzite Karlovej v Prahe. Po skončení vysokoškolského štúdia pokračovala v špecializačnom vzdelávaní školskej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pod vedením PhDr. Gabriely Herényiovej, kde sa predmetom jej štúdia stala Kyberšikana, ktorá viedla k vytvoreniu preventívneho programu. Počas štúdia získala osvedčenie na výkon práce školského psychológa. V Škole dizajnu pracuje ako školská psychologička, študijná poradkyňa a vyučuje predmety etická výchova a občianska náuka.