Mgr. Tereza Křečková Mgr. Tereza Křečková

Tereza Křečková je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v odbore učiteľstvo psychológie a občianskej výchovy. Svoje znalosti z poradenskej a školskej psychológie si prehĺbila počas zahraničného študijného pobytu Erasmus+ na Univerzite Karlovej v Prahe. Po skončení vysokoškolského štúdia pokračovala v špecializačnom vzdelávaní školskej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pod vedením PhDr. Gabriely Herényiovej, kde sa predmetom jej štúdia stala kyberšikana, ktorá viedla k vytvoreniu preventívneho programu. V rámci celoživotného vzdelávania absolvovala kurz krízovej intervencie a stala sa tak krízovou interventkou pre školy na území Slovenskej a Českej republiky. Keďže inklinuje k arteterapii, rozvíjala túto zručnosť prostredníctvom certifikovaného kurzu: Skupinová arteterapie v Olomouci. V Škole dizajnu pracuje ako školská psychologička, študijná poradkyňa a vyučuje predmety etická výchova a občianska náuka.