VIDEO PROFIL ODBORU

Filmová tvorba

Študentské práce

VIDEO PROFIL ODBORU Študentské práce

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave