SILICON VALLEY

g Grafický a priestorový dizajn

Kampaň „SILICON VALLEY”
Cieľom mojej záverečnej práce je poukázať na nový fenomén modernej doby -mikročastice plastov v telách živočíchov aj človeka, ktorý vznikol ako dôsledok znečisťovania životného prostredia (morí a oceánov) plastami, ale aj ako dôsledok nadmerného používania plastov v bežnom živote.
V moriach pláva až 51 biliónov mikroplastových častíc. Ďalší plastový odpad leží na morskom dne. Významným zdrojom znečistenia je aj pranie syntetického oblečenia, pri ktorom sa uvoľní a odvádza do morí a oceánov obrovské množstvo mikroplastových častíc. Mikroplasty potom vstupujú do živočíšneho a následne ľudského tela pri prijímaní potravy alebo pití vody. Morské živočíchy si drobné plastové častice často mýlia s potravou a prehltajú ich - týmto spôsobom ich morská fauna vstrebáva do svojich tiel a neskôr sa dostávajú aj naše taniere.
Mikročastice plastov sa môžu šíriť po ľudskom tele a dokonca sa usadzovať v orgánoch. Je známe, že spôsobujú poškodenie ľudských buniek, môžu obmedziť schopnosť červených krviniek transportovať kyslík, avšak ich celkový dopad na zdravie zatiaľ nebol preskúmaný, predpoklad je však hrozivý.
V roku 2022 boli mikroplasty nájdené aj v ľudskej krvi (ich stopy sa našli u 80% ľudí). Polovica vzoriek obsahovala PET plast, ktorý sa bežne používa vo fľašiach od nápojov a tretina obsahovala polystyrén, ktorý sa používa na balenie potravín a iných produktov. Štvrtina vzoriek krvi obsahovala polyetylén, z ktorého sú
vyrobené plastové tašky.
Je veľmi znepokojujúce, že mikroplasty sa v 10-krát väčšej miere vyskytujú v detskej krvi než v krvi dospelých. Bolo zistené, že deti kŕmené plastovými fľašami prehítajú milióny mikroplastových častíc každý jeden deň.
Vyhliadky do budúcnosti sú zatiaľ veľmi nepriaznivé. Predpokladá sa, že produkcia plastov sa do roku 2040 zdvojnásobí. Je preto žiadúce dozvedieť sa, čo všetko spôsobuje plast v našich telách a zamyslieť sa nad možnosťami regulácie jeho výroby, nahradzovaním inými zdrojmi a nie neustále zvyšovanie jeho produkcie.
Moja záverečná práca sa pokúša abstrakciou, vyjadrenou v kombinovanej technike - použitím monotypie, sprejovaním cez šablóny, doplnenej objektom a animáciou upriamiť pozornosť na spomínaný fenomén doby - problém a jeho následky.

Študentské práce

SILICON VALLEY Študentské práce PROFIL ODBORU Grafický dizajn - vedúci odboru Mgr. Michal Mečár Grafický a priestorový dizajn / NÁŠ ♡ ODBOR Grafický a priestorový dizajn / Navrhovanie / Picture book Grafický a priestorový dizajn / Navrhovanie / Štúdia a štylizácia lebiek Grafický a priestorový dizajn / Navrhovanie / Piktogramy a pečiatky Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Architektúra / model Študentské práce a módne prehliadky Grafický a priestorový dizajn / 3D modelovanie / Geometrické hmyzeum Grafický a priestorový dizajn / 3D modelovanie / 3D tlač Grafický a priestorový dizajn / 3D modelovanie / Environment Grafický a priestorový dizajn / 3D modelovanie / Obalový dizajn Grafický dizajn / My spoločne prieskum 2024 :) Grafický dizajn / Technológie aplikované vo vyučovacom procese Grafický dizajn / Erasmus + / Atény / Grécko Grafický dizajn / Erasmus + / Miláno / Taliansko Grafický dizajn / Erasmus + / Ljubljana / Slovinsko Grafický dizajn / Odborná exkurzia / Viedeň 2024 / Rakúsko Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Antonymá Grafický a priestorový dizajn / Klauzúrne práce / Osobnosti dejín umenia Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Monochromatická štúdia Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Komixový charakter Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Výtvarné techniky Grafický a priestorový dizajn / Praktické cvičenia / Tlač z linorytu Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Komix Grafický dizajn / Exkurzia výroba ručného papiera PETRUS / Slovensko Grafický a priestorový dizajn / Odborná prax / Kočíky Grafický a priestorový dizajn / Typografia / Ulice Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Štúdia umeleckých diel Študentské práce Grafický dizajn / Workshop / EkoFarma 2023 / Velký lél / Slovensko VIDEO Natália Marošová Terézia Šamková Lenka Erseková Karolína Mužíková Patrik Bajan Alexandra Meszárosová Filip Huraj Jennifer Lakyová Michal Fabry Dávid Goffa Vanesa Šamajová, 1. ročník David Riedl, 1. ročník Martin Polák, 1. ročník Monika Machútová, 2. ročník Petra Klimentová, 1. ročník David Hoffman, 2. ročník Zuzana Halásová, 1. ročník Sara Čurková, 2 ročník Samuel Čík, 2. ročník Noemi Bondorová, 2. ročník Katarína Bolerázska, 1. ročník Nikola Bečvarová, 2. ročník Grafický dizajn / Exkurzia Tutte le strade portano a Roma 2023 / Taliansko Grafický a priestorový dizajn / Počítačová grafika / Hybridné zvieratko Grafický a priestorový dizajn / Praktické cvičenia / risografia Grafický a priestorový dizajn / Odborná exkurzia / Trienále plagátu Trnava Grafický dizajn / Workshop / Japonská kaligrafia Grafický dizajn / Odborná exkurzia Trienále 2022 / Trnava / Slovensko Grafický dizajn / Odborná exkurzia / BiennaleArte2022 / Benátky / Taliansko Študentské práce VIDEO PROFIL ODBORU Ocenenia Grafický a priestorový dizajn / Navrhovnie / maľba na stenu Grafický a priestorový dizajn / Navrhovanie / plagátová tvorba Grafický a priestorový dizajn / Figurálna kresba Grafický dizajn / Diplomy a ocenenia / všetky ročníky Grafický dizajn / Plenér kresba, maľba, landart / Piran / Slovinsko Grafický dizajn / Plenér kresba, maľba, landart / Tren. Teplice / Slovensko Grafický dizajn / Plenér - kresba, maľba, landart / Bratislava / Slovensko Grafický dizajn / Plenér - kresba, maľba, landart / Patince / Slovensko Grafický dizajn / Elektronické publikovanie / IV. Grafický dizajn / Elektronické publikovanie / III. Grafický dizajn / Navrhovanie / hlavný odborný predmet / IV. Grafický dizajn / Navrhovanie / hlavný odborný predmet / III. Grafický dizajn / Výtvarná príprava / hlavný odborný predmet / II. Grafický dizajn / Výtvarná príprava / hlavný odborný predmet / I. Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier / IV. Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier / III. Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier /  II. Grafický dizajn / Figurálna kresba / 2. ročník Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier / I. Grafický a priestorový dizajn / Navrhovanie / Maturitné práce 2022 Grafický dizajn / Počítačová grafika / II. ročník / Adobe PS AI ID Grafický dizajn / Počítačová grafika / I. ročník / Adobe PS AI ID Grafický dizajn / Typografia - Písmo / IV. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / III. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / II. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / I. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / IV. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / III. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / 2. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / 1. ročník Grafický dizajn / Odborná exkurzia Bienále / Brno / Česká republika Grafický a priestorový dizajn / Praktické cvičenia / Zákusky VIDEO PROFIL ODBORU VIDEO PROFIL ODBORU VIDEO PROFIL ODBORU