BYSTRÍK VANČO - MAGICKÉ OKO

Srdečne pozývame na výstavu: BYSTRÍK VANČO - MAGICKÉ OKO

Kurátorka: Marianna Kajabová
Vernisáž: 13. 12. 2017, 12:00
Trvanie výstavy: 13. 12. 2017 – 17. 01. 2018
Galéria SUMEC, Ivanská cesta 21, Bratislava

Ilustrátor Bystrík Vančo zobrazuje najmä legendy, miestne, historické, či démonologické povesti a klasické slovenské rozprávky. Využíva sýtu, žiarivú farebnosť a vytvára veľké farebné plochy, do ktorých vkladá svoje postavy a predmety. Pre jeho tvorbu je charakteristický príklon k detailu. Každý obrázok, aj tá najmenšia ilustrátorská bodka, predstavuje labyrint myšlienok – fauna, flóra, predmety a postavy sa vzájomne splietajú. Zobrazuje fantazijné krajiny a imaginárne miesta, čím dosahuje úžasnú rozprávkovosť svojich ilustrácií.

Bystrík Vančo predstavuje svoju tvorbu v rôznych technikách: kresba, akryl, tempera. Jeho ilustrácie sú plné rozprávkových bytostí, čarodejníkov, víl a vodníkov. V rozprávke „Najmocnejšie kúzlo“ chcú nadprirodzené bytosti vstúpiť do sveta ľudí: „svet ľudí je pre nich lákavý, je to svet liečivých byliniek miesto kúziel, svet farebného cirkusu a tancovania v ňom, svet remesiel a učenia.“

Ilustrátorsky sa podieľal na knihách O strome, ktorý bol na ceste (Jana Bodnárová), Moje najmilšie rozprávky (Pavol Dobšinský), Kliatba kožušníkovej vdovy, Rozprávky z blogu (Zuzana Kuglerová), O troch perách z veterného draka (Peter Glocko), Hovoriaci vtáčik (Ondrej Sliacky), Umenie vychutnať si život alebo Fyziológia chuti (Jean Anthelme Brillat-Savarin), Dunajská kráľovná, Prešporský zvon (Mária Ďuríčková), Ukryté v slovách (Jana Skladaná), Najmocnejšie kúzlo (Zuzana Csontosová). Za knihu O strome, ktorý bol na ceste získal v roku 2006 ocenenie Najkrajšia kniha jari, ktorú udeľuje Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v Bratislave. Kniha Hovoriaci vtáčik bola ocenená ako Najlepšia detská kniha jari 2008. Okrem ilustračnej tvorby sa venuje maľbe, grafike a land-artu. Bystrík Vančo (*1975, Piešťany) je absolventom SSUŠD v Bratislave, kde študoval propagačné výtvarníctvo pod taktovkou Miloša Koptáka. Dnes patrí medzi výrazné osobnosti domácej knižnej ilustrácie.

Ilustroval: výber
2013-Najmocnejšie kúzlo (Z. Csontosová, Albatros)
2012-Umenie vychutnať si život (J. A. Brillat - Savarin, SPN - Mladé Letá)
2012-Ukryté v slovách(J. Skladaná, SPN - Mladé letá)
2011- Prešporský zvon (M. Ďuríčková, SPN - Mladé letá)
2010-Dunajská kráľovná (M. Ďuríčková, SPN - Mladé letá)
2010-Rozprávky z blogu (Z. Kuglerová, Vydavateľstvo SSS)
2008- Hovoriaci vtáčik (Vydavateľstvo Matice slovenskej)
2008- O troch perách z veterného draka (P. Glocko, Perfekt )
2007-Kliatba kožušníkovej vdovy (Z. Kuglerová, Vydavateľstvo Matice slovenskej)
2006-Moje najmilšie rozprávky (kolektív ilustrátorov, Perfekt )
2006-O strome, ktorý bol na ceste (J. Bodnárová, Baum)

_
www.galeriasumec.sk
_
Výstava je realizovaná s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.