Dominika Belanská - SUVENÍRY ZO ZEME

Dominika Belanská - SUVENÍRY (ZO) ZEME

Galéria Sumec, Ivanská cesta 21
Trvanie výstavy: 26. 9. – 9. 11. 2018
Vernisáž: 26.9.2018, 12:00
Kurátor: Ľuboš Lehocký

Spolupráca na koncepte: Braňo Bibel, spoluautori inštalácie: Daniel Beňuš, Linda Berkyová, Sebastián Janikovič, Chiara Némethová, Veronika Vlčková, Martina Stančová, Lukáš Vozár, Kristián Psotný a vy.
_
Dominika Belanská sa venuje architektúre, komunitným projektom, participatívnemu
plánovaniu a navrhovaniu, revitalizácii verejného priestoru a vzdelávaniu v týchto oblastiach. Jej aktivity zasahujú do oblastí umenia, dizajnu, sociálnych vecí a komunálnej politiky. Pre Galériu Sumec pripravila autorka projekt založený na skúmaní a zohľadnení prostredia (urbanistického, architektonického, sociálneho, inštitucionálneho) galérie a strednej umeleckej školy, v ktorej sa nachádza. V tomto ohľade možno výstavnú aktivitu Dominiky Belanskej označiť za environmentálnu, teda zohľadňujúcu svoje okolie, prostredie.
Významným aspektom výstavy SUVENÍRY (ZO) ZEME je aj jej participatívny rozmer. Belanská spoločne so študentmi Školy dizajnu, v ktorej Galéria Sumec sídli, podnikla prechádzku v okolí budovy, pričom v dohodnutom čase zbierala s participantmi veci zo zeme. Znie to banálne, no pri tejto vedomej aktivite sa účastníkom odhalilo niekoľko vecí, ktoré by sme mohli formulovať ako odpovede na otázky: Čo za veci sú v mojom okolí zahodené/stratené/zabudnuté na zemi? Komu asi patrili? Čo o prostredí vypovedá skladba nájdeného materiálu? Čo o človeku, ktorý isté veci zdvihol a iné nie vypovedá skladba nájdeného materiálu. Čo vypovedá nájdený materiál o sebe? Ako by sme pomenovali veci, ktoré môžeme nájsť na zemi? Odpad? Poklad? Nájdené veci Belanská so študentmi inštalovala na mohutný záves,
ktorý v galérii slúži ako „stena“ na ktorú možno „zavesiť umenie“. Túto stenu však dvihla nad naše hlavy, čím nám cez okná odhalila výhľad na miesta, odkiaľ boli veci zozbierané a zároveň ich nie len symbolicky, ale aj doslova pozdvihla na novú úroveň, vystavila nám ich pred oči, aby sme sa na ne mohli pozrieť znova a inak. Dala nám možnosť prehodnotiť náš postoj k nim, zamyslieť sa nad ich hodnotou, ale aj motiváciami ľudí, ktorí sa ich z rôznych dôvodov rozhodli zbaviť. Vznikla nekonvenčná materiálová mapa prostredia, mapa ľudských aktivít, odpadová mapa istého výseku zeme/Zeme.

Dôležitou líniou výstavy je aj inštalovanie vyše stovky fotografií vecí, ktoré autorka ešte pred uskutočnením výstavy nachádzala na zemi počas svojho pobytu v Portugalsku. Belanská prilepila takmer na každé dvere školy, v ktorej sa galéria nachádza, jednu, alebo viacero fotografií nájdených vecí, ktorými asociatívne reagovala na priestor a ľudí za dverami. Počas inštalovania zároveň zametala v ateliéroch, učebniach, kabinetoch, dielňach a triedach, do ktorých vstúpila a pozametaný materiál použila ako „asamblážový ilustračný obrázok“ na plagát, ktorý navrhol študent Školy dizajnu Michal Nechala.
Spolupráca so študentmi a pedagógmi školy sa prejavila aj v zbieraní nepotrebného, nevyužitého či odpadového materiálu a vecí z jednotlivých odborov a ich „vystavení“ v galérii, respektíve ponúknutí na ďalšie použitie kýmsi iným. Do obehu sa tak dostali papiere, knihy, klince, oblečenie, ale neskôr aj mušle, hračky či dokonca detské kočiariky. Niečo ostalo, niečo sa podarilo znovu použiť alebo zrecyklovať. Odhalil sa potenciál „odpadu“ i potenciál platformy na výmenu a opätovné využitie vecí, ktoré by inak skončili v odpadkových
košoch, alebo „na zemi“. Odhalil sa potenciál i doposiaľ nereflektovaný význam suvenírov zo zeme i zo Zeme.
Ľuboš Lehocký

_
Výstavný
program Galérie Sumec v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.
Výstavu finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.