František Demeter - Obrazová príloha

VERNISÁŽ:

19. 10. 2023, 12:00 (primárne pre študentky a študentov Školy dizajnu)

27. 10. 2023, 18:00 (pre verejnosť)


Kurátorka: Mira Keratová
Trvanie výstavy: 19. 10. - 7. 11. 2023

Galéria Sumec, Škola dizajnu
Ivanská cesta 21, Bratislava

František Demeter (nar. 1975 v Trebišove) študoval v ateliéri maľby Jána Bergera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2015 bol finalistom Ceny Oskára Čepana za vizuálne umenie. Aktuálne pôsobí na VŠVU ako pedagóg a vedúci tzv. Neateliéru, v rámci ktorého sa zaoberá najmä výukou technológie maľby a problematikou jej materiality. Spoločne s kurátorkou aktuálnej výstavy spolupracoval v posledných rokoch na viacerých skupinových aj samostatných výstavách a expozíciách na Slovensku i v zahraničí. Tie mali často podobu rozsiahlych priestorových miestošpecifických inštalácií, či už išlo napríklad o priestorové vyjadrenie nekonečnej plochy Möbiovej pásky v prostredí mäkkej nafukovacej architektúry (Space is the Place, SSG Banská Bystrica 2020; spolu s Jakubom Kopcom a v spolupráci s Janom Čumlivským), alebo o monumentálnu architektúru vstupného mázhausového priestoru, ktorá vznikla ako senzuálna štruktúra z hliníkových profilov (Pavilón, SSG Banská Bystrica 2018; spolu s Tomášom Džadoňom), alebo o inštaláciu z 200 metrov hydrantových hadíc natlakovaných 600 litrami vody, ktorá bola poňatá ako priestorová kresba bez začiatku a konca (Čo sme boli my, asi vy nie ste, Galéria Soda Bratislava, 2019).

Demeter ako pôvodne maliar teda pred pár rokmi prestal maľovať a začal rozširovať maľbu do priestorových inštalácií a prostredí. Pritom kriticky sledoval estetiku, o ktorej sa povojnovým modernististickým jazykom rozpráva ako o takzvanej vrodenej štruktúre maľby. Dobové neoavantgardy 60. a 70. rokov, ktoré už experimentovali s porušením ohraničenia na ploche a s expanziou klasického maliarskeho média do intermediálnych imerzívnych prostredí tak robili v rámci emancipačných snáh – aby sa oslobodzovali od formálnych nárokov kladených na tradičné formáty. V interdisciplinárnom poli súčasného umenia Demeter svoje priestorové kresby, pigmentové maľby, či materiálové štruktúry rekonštruuje do unikátnych miestošpecifických architektúr. Tie nevznikajú len procesuálnym rozoberaním obrazového formátu, ale aj neustálou autorskou recykláciou a rekompozíciou predošlých diel. V procese deestetizácie konvenčných obrazových a zmyslových kvalít diela sa rozpúšťa unikátnosť autorskej výpovede, aby vytvárala priestor pre tríbenie možných nadzmyslových kvalít diela. Takéto postupy zohľadňuje aj expozícia Obrazová príloha: na stene chodby inštalovaná koláž veľkoformátových farebných plôch, ktorá vznikla vrstvením papierov nasiaknutých epoxidovými živicami (viď. Translux D 150 a i.), do ktorých boli zaliate farebné pigmenty (ako kadmium, čerň kostná, indická žltá, ultramarín atď.). Tieto v závislosti od svojho množstva či krycej schopnosti spôsobujú spriesvitnenie jednotlivých podkladov, a tým násobné priehľady do vrstiev materiálu. Súčasne vytvárajú nové senzuálne kvality, či už, povedzme, akési igelitové vlastnosti alebo výrazný lesk.
Mira Keratová

Výstavný program Galérie Sumec v roku 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.