Gabriela Halás - Prípadová štúdia

Gabriela Halás – Prípadová štúdia
5. 10. – 20. 10. 2022 ! Výstava predĺžená do 4. novembra !
Kurátor: Martin Toldy
Galéria Sumec
Škola dizajnu
Ivanská cesta 21
Bratislava

 


Wikipédia hovorí, že prípadová štúdia je v sociológii či psychológii správa o minulej problémovej situácii: uvádza, čo sa dialo, čo robil praktik a ako sa zmenil stav. Pre prax je dôležitá ako príklad, ktorý sa dá zovšeobecniť a použiť pre nový prípad. Cieľom je uplatniť teoretické vedomosti, analytické a logické myslenie. Vyhodnocovaním faktov, posudzovaním javov, plánovaním vývoja by sme sa v závere mohli dopracovať k riešeniu uplatniteľnom aj v ďalšej praxi. Levická (2004, s. 14) prípadovú štúdiu chápe aj ako: „Súhrnne spracovanú správu o konkrétnom prípade klienta, ktorý sa ocitol v sociálnej kolízii a na jej riešenie vlastnými silami nestačí“. V inštalácii Prípadová štúdia autorka GH kompletizuje a vyťahuje doteraz nevystavené kresebné veci z archívov, jej objektové jednokusovky z domácnosti a miestami ešte mokré maľby vytvárajú celok, ktorý reflektuje obavy a túžby možno celej generácie.
V konaní poháňa nás strach, v statickosti istoty.

Subjekt napriek profesionalite často podlieha skrývaným kývavým vnútorným emóciám.
Subjekt rozrušuje plytké odsudzovanie a zbytočné konšpirácie.
Subjekt má dostatočné, až nadštandardné množstvo vlastných absurdných prežitkov.
Subjekt preferuje priamy dialóg.
Subjekt nenapĺňa viesť dialógy o iných osobách.
Subjekt sa v spoločnosti cíti najistejšie v pozícii poslucháča, keď prijíma obohacujúce faktické informácie alebo rozširuje svoje skills.
Subjekt sám od seba o sebe takmer nehovorí, lebo si uvedomuje, že ostatné subjekty jeho traumy obťažujú. Nesmutné veci sa subjektu dejú len občasne.
Subjekt o sebe a svojich výsledkoch neustále pochybuje.
Subjekt upokojuje jeho mačka Hliva, pohyb v lesoch, bpm v rozsahu 150 až 185, blikotavé svetielka, rybačka, zber bylín a plodov.
Subjekt sa nedokáže dlhodobo koncentrovať, náhle stráca motiváciu, s vysokou pravdepodobnosťou trpí neliečeným ADHD, okrem iného.
Subjekt má množstvo chronických zdravotných problémov.
Subjekt verí vo vedecké poznanie.
Subjekt sa venuje mykológii a entomológii.
Subjekt má silne posunutý prah bolesti.
Subjekt chce všetko a nič, subjekt nepozná zdravú mieru, býva workoholický.
Subjekt je štandardne vyčerpaný. Má insomnie.
Subjekt je profesne pravidelne vyhorený a už profesionálne pravidelne vstáva z popola.
Subjekt dlhoročne desia lesné požiare a topiaci sa permafrost.
Subjekt sa nedokáže rozhodnúť, vždy si uvedomuje nekonečnú variabilitu možností.
Subjekt trpí neustálym strachom.
Subjekt je extrémne adaptabilný.
Subjekt takmer necíti šťastie.
Subjekt dokáže veľmi silno preciťovať lásku.
Subjekt miluje humor. Najmä temný a na hrane.
Subjekt vo svojej tvorbe eklekticky prechádza medzi formami, témami a obsahmi, ktoré prepája napriek zdanlivej nesúrodosti.
Subjekt vo svojom živote eklekticky prechádza medzi komunitami s funkciou konektor.
Subjekt vo svojom umení okrem miliardy iného chce najmä búrať stereotypy o žene. Mladá - krásna - vláčna - vlhká.
Napriek všetkému subjekt stále pracuje a žije, je pomáhajúci a spoločenský tvor.

Info o subjekte z pohľadu umenia: https://secondaryarchive.org/artists/gabriela-halas/

GH, 2022

Výstavný program Galérie Sumec v roku 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.Foto: Adam Kamenský, Zoja Humelová
Foto edit: Jakub Čajko