Gabriela Zigová - CHe(ə)r

Gabriela Zigová – CHe(ə)r


Trvanie výstavy_________________21. 11. – 31. 12. 2018
_________________Vernisáž: 20. 11. 2018, 18:00
Komentovaná prehliadka_________________ 21. 11. 2018, 11:30

Galéria Sumec_________________Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
Kurátor: Ľuboš Lehocký
Hostia výstavy_________________ZOVINEC BROS._________________Jozef Žovinec a Martin Žovinec

Anglický výraz „Chair; CHe(ə)r“ znamená „stolička“, ale vyjadruje aj post, funkciu: napríklad „predseda“, teda ten, kto niečomu „pred-sedá“, kto je na čele, sedí na prvej, hlavnej, dôležitej stoličke.* Práve tento dvojaký zmysel, ktorý zachytáva anglický výraz, jeho symbolickú hodnotu a jeho životné zvýznamnenia zaujímajú Gabrielu Zigovú.

Objekt
stoličky využíva ako univerzálny symbol spoločenskej pozície, sociálneho alebo kariérneho statusu a s ním spojenou zodpovednosťou, ale aj mocou, s ním súvisiacimi možnosťami, právami, ale i povinnosťami.

Ready-made
objekt DHIM 0502/11 je stolička, ktorej minulosť je spojená s konkrétnym inštitucionálnym postom vedúceho pracovníka významnej slovenskej galerijnej inštitúcie. Podobne ako objekt stoličky stratil v dôsledku svojho poškodenia svoju funkčnosť a pôvodný vlastný zmysel svojej existencie, aj človek, ktorý na nej sedával, sa v dôsledku oslabenia, podlomenia, (podkopnutia?) svojej zdanlivo pevnej pozície zo svojho postu chtiac-nechtiac vytratil, neudržal sa na ňom. Možno to interpretovať aj tak, že stolička (funkcia, inštitúcia) a to/tí, čo/ktorí ju podopierali, už neuniesli váhu jeho rozhodnutí? Alebo bola stolička, ktorú zanechal (a všetko, čo môže symbolizovať) zámerne, od hnevu, alebo z nedbanlivosti poškodená až po jej opustení?

Obraz tejto
situácie (vo všeobecnosti: cyklu obmieňania ľudí v jednotlivých funkciách) a odpovede na (ne)vyslovené otázky súvisiace s ňou sú fragmentarizované, rozbité. Pohľadov na tú istú vec je viacero, a ich uspokojivé spojenie do celku problematické. Podobný pocit môžeme mať aj z portrétu stoličky, ktorú autorka fotograficky zachytáva z rôznych perspektív, dekonštruuje a znovu skladá jej nové podoby.
Labilitu inštitucionálnych, umeleckých, ale aj všeobecne, ľudských pozícií reflektuje aj autorkina performance v prázdnych priestoroch galérie, respektíve umeleckej školy, keď sa snaží balansovať na stoličke v neprirodzenom postoji, aby sa udržala čo najdlhšie v najvyššej možnej pozícii, ktorú môže obsadením stoličky dosiahnuť.

Kontext
výstavného priestoru, ktorý je situovaný vo vzdelávacej inštitúcii – strednej umeleckej škole, reflektuje výstava najmä prostredníctvom diela Jozefa a Martina Žovincovcov, hostí, ktorých si Gabriela Zigová prizvala. Kopa sedadiel a operadiel, ktoré ostali po školských stoličkách, znepokojivo leží ako jediný relikt po akýchsi absolventoch. Rozbité stoličky našli autori pohádzané pri niektorej škole a použili ich ako lapidárny obraz stavu školstva a jeho neraz zastaraných metód, ktoré okrem iného produkuje podľa slov autorov množstvo (nie len) umelcov nad rámec ich možného adekvátneho pracovného zaradenia v spoločnosti, čím podľa nich vzniká kopa (smetisko) absolventov, ktorí si ťažko hľadajú uplatnenie.
Výstava Gabriely Zigovej, nám môže pomôcť uvedomiť si, že opotrebovať alebo zničiť sa môžu nie len predmety, nie len stoličky. Aj tí, ktorí na nich sedia, sa na nich neudržia večne. Preto je dôležité pýtať sa, čo po nás po odchode zo svojej stoličky, zo svojho postu (študenta, učiteľa, zamestnanca, kurátora, riaditeľa, ministra, premiéra atď.) ostane. Nebude to len ošúchané sedadlo a podlomené nohy?

Ľuboš Lehocký

* 1. A separate seat for one person, typically with a back and four legs.
2. The person in charge of a meeting or of an organization (used as a neutral alternative to chairman or chairwoman)
2.1 The post of a chairperson.
3. A professorship.
4. Act as chairperson of or preside
over (an organization, meeting, or public event)

_________________Výstavný program Galérie Sumec v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu._________________Výstavu finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.
FOTO: Eliška Šufliarska