Maľba Davida Baffiho

MAĽBA DAVIDA BAFFIHO

David Baffi vystavil veľkorozmerné olejomaľby z obdobia záveru vysokoškolského štúdia a začínajúceho obdobia svojej maliarskej dráhy a pridal niekoľko nových obrazov z posledného obdobia. Celá vystavená kolekcia niesla v sebe typické znaky umeleckého snaženia mladého autora. Kurátor výstavy ich vo svojom príhovore charakterizoval ako farebnú a tvarovú dynamiku, vytváranie priestoru - tretieho rozmeru maľbou a schopnosť maliarskym výsledkom tvoriť atmosféru, pocit v nás. David Baffi hovorí maľbou, obrazom. Jeho tvorba je hovorenie bez slov, je to čistý maliarsky monológ, ktorý nás oslovuje povedal na vernisáži D. Junek. V koncepcii výstav Galérie Sumec ukázala výstava obrazov D. Baffiho jeden z výtvarných programov, ktorého premyslenená koncepcia v spojení s talentom a technickou kvalitou maľby sú príkladom cieľavedomého hľadania vlastnej tvorivej cesty umelca.