Kristián Németh: AFTER THE FALL, BEFORE THE FALL

Kristián Németh: AFTER THE FALL, BEFORE THE FALL
Galéria SUMEC, Ivanská cesta 21, Bratislava
Trvanie výstavy: 29. 11. – 12. 12. 2017
Kurátorka: Marianna Kajabová


AFTER THE FALL, BEFORE THE FALL


Kristián Németh
je absolventom Ateliéru IN na Katedre intermédií a multimédií bratislavskej VŠVU. V súčasnosti pôsobí ako doktorand u Martina Piačeka na katedre Socha, objekt, inštalácia. V roku 2015 sa stal víťazom ESSL Art Award a o rok neskôr finalistom talianskej Art Laguna. Okrem štúdia a vlastnej tvorby sa venuje pedagogickej činnosti v SSUŠD na odbore Fotografický dizajn.

Kristián Németh kontinuálne rozvíja témy späté s cirkvou, pričom vychádza z vlastných skúseností a zo skúseností svojej rodiny. Uvažuje o fungovaní Cirkvi a jej temných stránkach. Nerozoberá jej vnútornú krízu týkajúcu sa viery. Reaguje na krízu, ktorá sa prejavila v tom, že pastieri Cirkvi radšej počúvajú svoje vnútorné pohnútky a nie učenie Ježiša Krista.

Na výstave „After the fall, before the fall“ predstavuje autor výber zo svojej tvorby v rozličných médiách. Fotografický diptych Deformácia I. (2013) je východiskovým bodom koncepcie výstavy. Vzorne zarámovaná fotografia chlapca po prvom svätom prijímaní zobrazeného en face predstavuje morálny kredit Cirkvi, ktorá sa tvári, že je všetko v poriadku. Na fotke bez rámu s chlapcom zobrazeným z profilu vidíme v jeho rukách ohnutú sviečku, ktorá reflektuje skutočnosť v podobe morálnej deformácie Cirkvi. V inštalácii Deformácia III. (2016) rozmiestnil autor do priestoru objekty. Podstavce prestavujú cirkev, ktorá vplýva na masy ľudí a deformuje ich rovnako, ako sviečky položené na nich. Pád stredovekej mramorovej sochy Adama v Metropolitnom múzeu v New Yorku dal Kristiánovi popud na vytvorenie ďalšej inštalácie. Ideál krásy a dokonalosti bol roztrieštený a následne rekonštruovaný. Dá sa však poškodené sceliť? Funguje dnes v Cirkvi ešte duch Evanjelia?

V posledných rokoch je čoraz zjavnejšie, že
úpadok morálky Cirkvi spôsobujú ľudské slabosti jej služobníkov. Kristus je ten istý, nezmenil sa. Ale niektorí z tých, ktorí konajú v jeho mene, nepatria do jeho stáda. Sú vlkmi v koži baránka. Práve rok 2017 oslavuje päťsté výročie reformácie. Keď spomínanú historickú udalosť zasadíme do historického kontextu, v ktorom sa teraz nachádzame, čelíme tomu, že sa to opäť zopakuje.

_
www.galeriasumec.sk
www.works.io/kristian-nemeth
_
Výstava je realizovaná s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.