Marián Vredík - Fragmenty

MARIÁN VREDÍK - FRAGMENTY

Galéria Sumec, Ivanská cesta 21, Bratislava
Otvorenie výstavy: 13.6.2018, 12:00
Trvanie výstavy: jún - august 2018
Kurátorka: Marianna Kajabová

Galéria SUMEC predstavuje prierez tvorbou mladého umelca, Mariána Vredíka, od študentských čias po súčasnosť. Štúdium absolvoval na bratislavskej VŠVU, na Katedre maliarstva v ateliéri Klaudie Kosziby. Počas štúdia stážoval v poľskom Vroclave na Akadémii výtvarných umeníí na Katedre maľby a pražskej FAMU na Katedre animovanej tvorby.

Marián je univerzálnou osobnosťou, freelancerom známym prácou s viacerými médiami – kresbou, maľbou, animáciou, videoartom. V starších perokresbách vychádza z reálneho prostredia, zo všedného diania, ktoré ho obklopuje. Zobrazuje interiéry barov, bytov, ateliérov, v ktorých zostáva omnoho viac neznámych ako poznaných skutočností. Postupne sa jeho pozornosť zameriava na proces a deformácie, ktorými prechádza vizuálny odraz reality. Pridržiava sa skutočnosti, ale uvedomuje si emocionálny vplyv uvoľnených dynamických línií a ich expresívnosť. Dôležitou súčasťou jeho tvorby je samotný okamih kreslenia, niekedy dôležitejší ako výsledná kresba. Voľná inšpirácia knihou Egona Bondyho - Invalidní sourozenci, dodáva jeho tvorbe pochmúrny kolorit. Čoraz viac pracuje s digitálnou kresbou, poprepletanou surreálnymi predstavami, snami a literárnymi predlohami. Vytvára krátke spoty a videoklipy pre slovenskú alternatívnu kapelu Čisté tvary, ktoré v roku 2016 priamo na koncerte mixoval a moduloval. Ako VJ doprevádza počas koncertov aj skupinu Clube de esquiar.

Súčasťou výstavy je videoart „Stará škola“, ktorá poukazuje na pominuteľnosť vecí. Postupné odliepanie a trhanie starej tapety symbolizuje Mariánovu rozlúčku s priestorom starej dedinskej školy, v ktorej obytných častiach ešte pred niekoľkými rokmi žili jeho starí rodičia (starý a prastarý otec boli učitelia). V opustenej škole trávil voľný čas a nachádzal v nej staré predmety, knihy a časopisy. Dnes je škola zrovnaná so zemou a nahradená parkoviskom. V animácii Naked Dinner, v ktorej likviduje spočiatku malý chrobák v paneláku ľudí, dotvára príbeh interiér a má kľúčový význam pre dej. Interiér je zobrazený 2D, zatiaľ čo chrobák 3D. Čím vyššie vystupuje chrobák po poschodiach, tým viac ľudí požiera a plodí deštrukciu. Postupne rastie a s ním narastá aj priestor. Autor tak vytvoril metaforu na zmenu vizuality a naráža na evolúciu.

Rôznorodý obsah prác dal výstave názov. Zlomky prác nech by boli ruinami minulosti alebo fragmentmi budúcnosti, presahujú sami seba. Akú úlohu zohral konkrétny “fragment” v príbehu výstavy a o čom v skutočnosti bol? Rozlúštenie otázky je malou hrou, ktorá by mohla posunúť zážitok z čítania Mariánovej tvorby o úroveň vyššie.

Marianna Kajabová

_
Výstavný program Galérie Sumec v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu. / Výstavu finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.