MATEJ FABIAN - MEMESIS

Matej Fabian - Memesis
24. 2. – 31. 3. 2022
Vernisáž: 24. 2. 2022, 12:00 hod.
Kurátorka: Nina Gažovičová

 

 MEMESIS

Začína to veľkým požiarom Ríma z roku 64, pripisovanému cisárovi Nerovi a zdanlivo nelogicky pokračuje rovnomenným napaľovacím programom… Takto funguje informačná komprimácia – veľká a neistá historická interpretácia sa „stlačí“ do presne vymedzenej funkcie. V niečom je presnou analógiou k súčasnej situácii, keď je z nekonečného radu informácií, textov a obrazov dôležitá v skutočnosti len istá časť, malý detail…

Prebiehajú tu samostatné procesy analýzy, komprimácie a následnej selekcie. Podobne funguje aj memeplex, čo je skupina mémov, ktoré možno nájsť u určitého jedinca/autora (1). Proces jeho vzniku vieme prirovnať k ústavu, nemocnici špecializujúcej sa na neurooperácie, pri ktorých je „do hlavy“ pacienta transplantovaný istý počet mémov. Ich spektrum pochádza z rozličných socio-politických frakcií. (2) V prostredí informačnej ekonomiky si operáciu neplatí pacient, ale frakcia/firma – niektoré z vlastných zdrojov, iné z fundraisrov (3) …

Výsledkom implantácie samoreplikujúcich sa kultúrnych entít, variujúcich medzi ľavou a pravou stranou politického spektra je ich samovýživa z mozgu pacienta. Akonáhle sa však zjaví „alfa – meme“, svojou dominanciou prevezme 80% mentálnej kapacity svojho hostiteľa.

Autor je v tomto procese hostiteľom, alebo transmiterom medzi svetom reálnym a virtuálnym, niečo na spôsob matrixovského prehltnutia červenej a modrej pilulky…

Výstava funguje tiež ako nástroj vizuálnej infekcie diváka istým počtom diel, pričom vždy jedno z nich ostáva v pamäti a stáva sa Alfa mémom.

———
1
Štúdium mémov sa orientuje na ich skupiny, tzv. meme komplexy-memeplexy. Podobne ako celky zložené s génov v biológii, existujú skupiny mémov, typické pre jednotlivca. Podľa teórie univerzálneho darwinizmu, existenciu memeplexu determinuje úspešné kopírovanie mémov vtedy, ak ich je viac pokope (príklady: náboženstvá, kultúra, rituály,športy, proste zručnosti, alebo správanie, získané vplyvom istej kultúry, alebo výchovy). V porovnaní s génmi dedičnosti, nie je memeplex natoľko závislý od nositeľa, pretože sa replikuje virálne. Jeho „úspech“ a replikácia nezávisí od nositeľa, úžitku, pravdy, či matematickej pravdepodobnosti… napr. geocentrizmus bol jeden čas úspešnou ideou, ale dnes bol vystriedaný modernejšími teóriami.

2
Meme v postupne v čase naberá na význame. Niekedy sa aj obsahovo neutrálny mém v čase mení na ultrapravicový ako napríklad Pepe Sad Frog…

3
Ide o prostredie informačnej ekonomiky, keď hodnotu informácie vytvára jej kontext, vzťah k cieľovému užívateľovi zákazníkovi. Preto nás zaujíma prostredie, odkiaľ informácia pochádza,rovnako ako spôsob financovania, pozadie jej autora.

Matej Fabian

———
Výstavný program Galérie Sumec v roku 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.
———

SPRIEVODNÉ PODUJATIE:
AUTORSKÁ PREZENTÁCIA TVORBY / 30. 3. 2022 / 11:00
Galéria Sumec, Ivanská cesta 21, Bratislava
———
Matej Fabian
(*1979) študoval v rokoch 2005 až 2011 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre maľby a iných médií v IV. Ateliéri profesora Ivana Csudaia. Od roku 2011 do roku 2014 absolvoval doktorandské štúdium u doc. Stanislava Bubána v Kabinete kresby. V roku 2014 získal druhé miesto v súťaži VÚB Maľba a bol finalistom ceny Nadácie NOVUM. V roku 2010 bol za Slovensko nominovaný na Henkel Art Award. Jeho dielo je zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy a v súkromných zbierkach v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, USA a Rusku. Od roku 2021 pôsobí ako pedagóg na katedre maľby VŠVU, ateliér 3AM (Tretí expandovaný ateliér maľby). Žije a tvorí v Bratislave.


———
>>> ROZHOVOR o výstave s kurátorkou Ninou Gažovičovou na Rádiu DevínFoto: Samuel Machala