MICHAL MORAVČÍK - Subtílna História

MICHAL MORAVČÍK
Subtílna história
17 – 18. 3. 2010
Galéria Sumec

Projekt Subtílna história voľne nadväzuje na projekt Sbohem a nashledanou, ktorý Moravčík realizoval v roku 2008 pred vilou Tugendhat v Brne. V tomto prípade je koncipovaný ako inštalácia umožňujúca vstup diváka do nedávnej histórie Československa. Predmetom výskumu je divákova spomienka, prípadne ním získaná informácia, ktorá sa vzťahuje k obdobiu spoločnej histórie Čechov a Slovákov v časovej línii minulého storočia. Vstupom do inštalácie divák zaujíma postoj k úseku dejín spoločného štátu a má šancu prehodnocovať, fyzicky zmazať miesta, ktoré považuje za zlé. Percipient pohybom veľkého skla “hýbe” históriou. Pojem subtílna história /U. Eco/ odmieta linearitu dejín a umožňuje cestu späť, alebo dôsledku vyvolať príčinu. V slovenskej verzii projektu autor ponúka percipientovi reflexiu diel vytvorených vrámci dizertačnej práce prostredia/telá. Jednotlivé diela tu však nie sú zobrazené v podobe fotodokumentácie, ale prezentujú ich kurátorské texty, recenzie, kritiky apod., z ktorých autor vyberá konkrétne pasáže venujúce sa dielu autora, vzniká akýsi nový subtílny variant vlastnej histórie/interpretácie. Divák sa môže voľne pohybovať rozpätím rokov Moravčíkovho doktorandského štúdia, sledovať jeho autorský vývoj. Časová línia textov je zároveň reflexiou kvality a kvantity samotného záujmu teoretickej obce o kritiku umeleckej produkcie. Texty sú dôvodom na čítanie autorovho autoreferátu, ktorý býva pri väčšine obhajob nepovšimnutou časťou dizertačnej práce. Projekt Subtílna história bol prvý krát prezentovaný na rovnomennej samostatnej výstave v pražskej MEETFACTORY ako záver rezidenčného pobytu v tejto inštitúcii,

Kurátorka: Zuzana Blochová.
Projekt vznikol z grantovej podpory Visegrádskeho fondu.
Výstava v galérii Sumec je slovenskou premiérou projektu.