Olja Triaška Stefanović - Ján Triaška: This Could Be a Nice Place for Life

Vernisáž: 23.10.2019, 17:00 & 24.10.2019, 12:00


This Could Be a Nice Place for Life
Kurátor: Ľuboš Lehocký
Galéria Sumec, Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
Trvanie výstavy: 24.10. – 29.11.2019

Olja a Ján Triaškovci predstavujú v Galérii Sumec na výstave This Could Be a Place for Nice Life práce, ktorých spoločným menovateľom sú motívy bývania, architektúry, rodinného života, ale aj mediálneho a stavebného biznisu, či dokonca obchodu s ilúziami a potenciálnosťou, ktoré zachytáva aj názov výstavy, respektíve série Oljiných fotografií, podľa ktorej je výstava pomenovaná.

Autorka fotografuje televízne kulisy interiérov zo slovenských seriálov. Zaznamenáva ich mimo natáčania, bez ľudí. Pri letmom pohľade môžu zachytené priestory pôsobiť ako bežné interiéry rôznych inštitúcií alebo domácností, odfotografované povedzme kvôli ponuke na prenájom. Keď sa však na ne pozrieme lepšie, odhaľujeme v nich nepatričnosti, chyby, nezmysly. Zástrčka z elektrického zariadenia nie je zapojená v zásuvke; na podlahe, alebo za oknom vidíme nejakú konštrukciu; miestnosti chýba strop, alebo niektorá zo stien…

Nehnuteľnosti, ktoré nám ponúka developer, sú, alebo s vysokou pravdepodobnosťou budú celkom skutočné. Na rozdiel od televíznych ateliérov sa v nich bude dať naozaj žiť a podľa katalógov a ponúk investorov a realitných kancelárií to dokonca bude život jednoznačne krásny a bezproblémový. Na vizualizáciách teraz ešte len rozostavaných domov alebo bytov vidíme šťastných ľudí vo vkusne zariadených interiéroch. Čo nevidíme, sú sociologické, urbanistické, estetické, environmentálne, či politické kontexty obchodu s bývaním.

V oboch prípadoch, na maľbách i fotografiách vidíme, alebo sú nám ponúkané miesta, kde by sa dalo, alebo malo dobre žiť. Nenápadným, ale o to nepríjemnejším rozporom, ktorý sa nám vďaka autorským perspektívam vystavujúcej umelkyne a umelca odhaľuje, je však fakt, že to, čo sa nám núka ako ideálna realita, je buď ilúziou, alebo možnosťou, ktorej pravdepodobnosť je v dôsledku komplikovanosti skutočného sveta a života takmer nulová.
doc.
Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. (1977, Nový Sad, Srbsko) študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri Jána Bergera, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. V súčasnosti je vedúcim Katedry Maľby na Akadémií umení v Banskej Bystrici, kde zároveň vedie ateliér STARTUP. Tvorí najmä v médiu maľby, s presahmi do iných médií. Jeho tvorba je často spoločenskokritická, zaujímajú ho témy súvisiace s rôznymi aktuálnymi lokálnymi i globálnymi sociologickými fenoménmi, kultúrou, politikou, nacionalizmom.

Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD. (1978, Nový Sad, Srbsko) ukončila magisterské štúdium fotografie v ateliéri profesorky Miloty Havránkovej, neskôr doktorandské štúdium u profesora Antona Čierneho na VŠVU v Bratislave. V súčasnosti je na VŠVU pedagogičkou a vedúcou Katedry fotografie a nových médií. Tvorí najmä v médiu fotografie, s presahmi do iných médií. Vo svojej práci sa orientuje na témy spojené s osobnou históriou, socialistickou minulosťou krajín východnej a strednej Európy, nacionalizmom a modernistickou i súčasnou architektúrou, urbanizmom a verejným priestorom.


_
Výstavný
program Galérie Sumec v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.

www.galeriasumec.sk


foto: Eliška Šufliarska