Peter Ilčík - PIN

25. 2. – 19. 3. 2020

​Vernisáž: 25. 2. 2020, 12:00
Kurátor: Ľuboš Lehocký
Galéria Sumec, Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava

PIN /Personal Identification Number/

Čím ďalej, tým viac si zvykáme, že nás definujú identifikačné čísla. Sprevádzajú nás v našom reálnom i virtuálnom svete. Tvoria nám portál, ktorým prechádzame z jednej reality do druhej a naopak. Je prirodzené, že si vyberáme to, čo je nám príjemnejšie, miesto, kde sa cítime pohodlnejšie a istejšie. Kde sú však hranice toho, čo je súkromné a čo verejné, čo sme ešte my a čo náš avatar? Čo je našou identitou?

Výstava sa snaží reflektovať nie len súčasnú spoločenskú situáciu, no i našu podvedomú záľubu v uniformite virtuálnych komunít a ich vplyvu na našu identitu. Identita je niečo, čo nás definuje, vymedzuje naše miesto v rámci sociálnych skupín a komunít. I keď nám určité stránky našej osobnosti určuje genetická výbava, v konečnom dôsledku je naša osobnosť definovaná prostredím, v ktorom sa nachádzame počas obdobia nášho vývoja. Prirodzene preberáme morálne, etické a kultúrno-spoločenské informácie od komunity, do ktorej patríme, a ktorej automaticky dôverujeme. Veď je to societa, ktorá nás živí, šatí, dáva nám pocit bezpečia. Je pre nás synonymom garancie života, korektnosti správania a jediným možným garantom názorov. Podvedome nám určuje, čo nie je relevantné a ktorá názorová línia je tá správna.

Toto mimikry nám vyhovuje, dovoľuje nám vyjadriť svoj názor úplne bez akýchkoľvek obáv a často bez ohľadu na morálku a etiku. Je to prostredie, za ktoré a v ktorom sa radi schovávame, mame v ňom pocit istoty, ktorú si ale zamieňame s istotou reálneho zázemia. Ponúka nám pocit dôležitosti, pocit vážnosti a to všetko pod rúškom anonymity. Naša schopnosť reflexie a korekcie informácii sa s týmto pocitom stáva obmedzenou. A tak mimovoľne preberáme a používame názory, gestá, ikony, ktoré sú nám podsúvané a ktoré s nami manipulujú. Sme to ešte stále my? Je to ešte naša identita?

Peter Ilčík_
Peter Ilčík je umelec a pedagóg, absolvent Ateliéru slobodnej kreativity profesora Juraja Bartusza na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa najmä sochárskej a priestorovej tvorbe, kresbe, je autor viacerých pamätníkov a iných realizácii vo verejnom priestore. Svoju tvorbu predstavil na viacerých samostatných a kolektívnych výstavách najmä na Slovensku.


_

Výstavný program Galérie Sumec v roku 2020 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu._
Grafický dizajn k výstave: Lukáš Vozár
Foto: Eliška Šufliarska