Petra Cepková, Jozef Sedlák: Takmer domov

Kurátorka: Klára Kubíková
Galéria Sumec, Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
Vernisáž: 31. 1. 2019, 11:00
Trvanie výstavy: 31. 1. – 26. 2. 2019

TAKMER DOMOV…
Výstava fotografií Petry Cepkovej a Jozefa Sedláka z tvorivej dielne v Podolínci (2017 - 2018)

Výstavné podujatie dokumentárnych fotografií v autorskom výbere Mgr.art. Petry Cepkovej, ArtD. a doc. MgA. Jozefa Sedláka z tvorivej dielne v Podolínci má svoj jediný cieľ – zamyslieť sa nad životom ľudských bytostí, ktorým bola odopretá láska.


Obaja pedagógovia sú zanietení fotografi – dokumentaristi a svoje bohaté skúsenosti odovzdávajú študentom na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave a na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, organizujú tvorivé dielne v regiónoch Slovenska s cieľom poznať a prepojiť ich históriu i súčasnosť. Spolu so študentmi sa zúčastnili tvorivých dielní na Liptove (Hybe), na Zemplíne (Brehov a Rad) a na Spiši (Vyšné Ružbachy a Podolínec). V každom regióne sa im podarilo vytvoriť fotografické eseje, ktoré prezentovali na spoločných i samostatných výstavách a podnietili i vznik publikácií s odbornými štúdiami a fotografickými príbehmi, ktoré sa stretli s ohlasom u širokej verejnosti.

Výstava dokumentárnych fotografií Petry Cepkovej a Jozefa Sedláka nás zavedie do špecifického prostredia kláštora v Podolínci, ktorý píše svoju históriu od 17. storočia v oblasti vzdelávania a nezištnej pomoci núdznym. Kláštor zažil aj nežičlivé obdobie od 50. rokov minulého storočia, kedy slúžil ako zberný tábor rehoľníkov, za účelom ich prevýchovy - zaprieť svoju vieru. Kláštor v súčasnosti otvoril bránu tým, ktorí to najviac potrebujú - sirotám žijúcich rodičov. A tak žijú vedľa seba rehoľníci Redemptoristi, deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia, pedagógovia, vychovávatelia a potrebný personál, ktorí sa im snažia nahradiť to, čo im bolo neprávom odopreté - rodinu a domov v Špecializovanej škole a Detskom domove sv. Klementa Hofbauera, ktorý začal svoju činnosť v roku 2006.

Fotografie, ktoré sú prezentované na dnešnej výstave, nemôžeme obísť, sú silné svojím osudom a pohľadom. Zadívajme sa im do oči, ktoré nežalujú, iba smútia za láskou od tých nepoznaných najbližších. Aby sme sa dokázali vcítiť do ich života, musíme chcieť ponoriť sa do svojho vnútra a položiť si otázku: Kto je ľudská bytosť a kto som JA na tomto svete? A pravdivo si odpovedať. Žijeme v dobe, ktorá priam chrlí množstvo informácií, ktoré nás pohlcujú a smerujú ďaleko od toho podstatného v živote – vzájomného porozumenia a prejavu úprimnej lásky nielen svojím najbližším, ale tým, ktorí to potrebujú. Nie je to ťažké, stačí dobré slovo.

Fotografie opustených detí, nie vlastnou vinou, interpretujú realitu života. Stali sa príbehom nechcených, odvrhnutých, dôležitých pre štatistické údaje. Sú precíteným dialógom fotografov s objektom fotografovania - človekom, ktorý je darom života. .


PhDr. Klára Kubíková
_
>>> FB udalosť
_
Výstavný program Galérie Sumec v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.