VALERIO ROCCO ORLANDO - I FONDAMENTALI /ZÁKLADY/

AKÝ ZMYSEL MÁ VZDELANIE?

AKÁ JE HODNOTA UMENIA?

AKÝ VÝZNAM MA ŽIVOTNÁ SKÚSENOSŤ?


​VALERIO ROCCO ORLANDO - I FONDAMENTALI /ZÁKLADY/

Galéria Sumec, Škola dizajnu
Ivanská cesta 21, Bratislava
9. 12. 2021 - 28. 1. 2022
Organizátori: Taliansky kultúrny inštitút & Škola dizajnu
Web umelca: www.valerioroccoorlando.com


Valerio Rocco Orlando a jeho dielo “Základy” kladie otázky o zmysle, význame a hodnote vzdelávania, skúsenosti a umenia vo vnútri systému, ktorý je už samotný v kríze a je poznamenaný vratkou rovnováhou kultúrnych inštitúcií na medzinárodnej úrovni. Po rokoch experimentov sa umelcovo bádanie formalizovalo vo vytvorení modulárnej inštalácie zloženej z troch neónových panelov, navrhnutej osobitne pre projekt Cantica21 a zhotovenej pre centrum súčasného umenia Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci v Prate.

Cantica21 je spoločná iniciatíva Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva kultúry, ktorá propaguje a podporuje súčasné talianske umenie, tvorbu začínajúcich aj zavedených umelcov a to aj prostredníctvom expozícií v jednotlivých Talianskych kultúrnych inštitútoch, na veľvyslanectvách a konzulátoch formou rozsiahnej výstavy umenia rozptýlenej v rôznych miestach súčasne. Komisia expertov vyhodnotila 293 prihlásených diel a vybrala 45 projektov. Do Bratislavy zavíta jeden z vybraných, a to Valerio Rocco Orlando.

Valerio Rocco Orlando (Miláno, 1978) je umelec a pedagóg pôsobiaci na milánskej akadémii umenia Accademia di Brera, kde vyučuje multimediálnu dramaturgiu. V minulosti spolupracoval s filozofom Jean-Lucom Nancym, skladateľom Michaelom Nymanom, umelcami Gilbert & George, Ugom Rondinonem a Liamom Gillickom, hercami Salehom Bakrim a Albou Rohrwacher, speváčkou Amaliou Gré a psychoanalyticom Luigim Zojom.

Jeho diela sa nachádzajú vo verejných a súkromných zbierkach, ako sú napr. Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea v Ríme, Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam v Havane, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci v Prate, MACRO Museo d’Arte Contemporanea v Ríme, MAGA Museo Arte v Gallarate, MART v Trento a Rovereto.

_
Foto z výstavy: Radovan Dranga