DAVID ČÁRSKY

Na počiatku Čárskeho dnešnej krehkej čiary stál, doslova i obrazne, kameň. Prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. Myšlienková koncentrácia premietnutá na plochu plátna . Koľko priestorov sa prostredníctvom nej otvára. Koľko prienikov v rovine intelektu nachádza. Aký stupeň senzibility je potrebný pre obsiahnutie svetov, ktoré Čársky vrství na seba. Mgr. art. Dávid Čársky absolvoval v roku 1992 katedru grafiky u profesora Igora Rumanského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ale jeho cesta sa začala tak, ako to poznamenal prof. Hološka, pri kameni na SŠUP v Bratislave. V kameni je navrstvená nesmierna história celého nami rozumovo obsiahnuteľného vesmíru, úžasná energia špirály priestoru. A každý náš dotyk s ním je dotykom so svetmi minulými a prienikom do galaxií budúcnosti. Tieto sférické vrstvy ukladá Dávid Čársky na seba ako sloje v zemi, v kameni, sloje vedomia, pamäte. Koloristickú skladbu, ktorou vyhraňuje priestor pre vstup do vnútra oprosťuje do maxima, minimalizuje jej rozsah na niekoľko zlomených tónov sivých, hnedých, zelených a okrov. Pojem Abstrakcie je tu postavený Dávidom Čárskym do súbežnej polohy s Absolútnom. Asketická monochromia obrazovej plochy vytvára podmienky maximálneho sústredenia meditatívnych polôh. Duch abstrakce je vždy veden snahou o vyjádření vesmírného řádu, pokus vnést systém do toho, co se nám jen jeví příliš chaotické a náhodné. napísal v súvislosti s jednou z výstav Dávida Čárskeho Jiří Olič. Povrchová štruktúra farebných vrstiev je prezentovaná ťahmi špachtlí, ktoré vytvárajú subtílne stopy, elementárne posuny svetelného lomu. Spolu s pretekajúcim farebným médiom cez okraj podkladového rámu obrazu vytvárajú ilúziu tretieho rozmeru lákajúcu k dotyku. Ak sa kompozične Čárskeho obraz člení, je to v prísnom vertikálnom a horizontálnom ohraničení s vyhranenou koloristickou korekciou v už hore spomínanej skladbe. V mnohých prípadoch autor kompozície spája do diptychov, alebo triptychov a tak dynamizuje abstraktnú podstatu obrazu - objektu. Dávid Čársky v roku 1991 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Pennsylvánii, USA. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Peter Krivda Soliwarski