Marek Ormandík

​Marek Ormandík /1968/ štúdium : 1983 - 1987 SUPŠ v Bratislave - propagačná grafika 1987 - 1993 VŠVU v Bratislave - voľná grafika a knižná tvorba (doc. Lebiš, prof. Rumanský, prof. Kállay) Vo výtvarnej tvorbe sa venuje maľbe, kresbe, grafika, knižnej ilustrácii, grafickému dizajnu.

Keď začiatkom 90. rokov nastupuje Marek Ormandík do priestoru slovenského výtvarného diania po absolutóriu školy, lebo vo výtvarnom umení sa pohyboval už dávno predtým a nie len preto, že pochádza z výtvarníckej rodiny, je akýmsi „trendom“, že mladí výtvarníci sa spájajú do určitých skupín snáď zo spoločnými umeleckými cieľmi, možno aj názormi, ktoré následne vydržia len sporadicky dlhšie ako dva, tri roky, Marek ide cestou akéhosi solitéra, ktorý potrebuje pre svoju tvorbu väčšie zvnútornenie sa, väčšie individuálne prežitie. Je asi príznačné najmä pre ilustrátorov, že hľadajú možný azyl, útočisko v priestore, mieste, kde môžu viesť „dialóg“ s autorom textov, ktoré obrazovo sprevádzajú. Marek Ormandík však nie je typický ilustrátor, alebo Marek Ormandík je aj ilustrátor. Je maliar par excellence so všetkými atribútmi maliarskeho prejavu. Uzatvára sa do seba, uzatvára sa do svojho vnútorného sveta, do priestoru v ktorom môže meditovať s pokorou nutnou pre pochopenie tých najelementárnejších atribútov, ktoré robia človeka človekom. Atribútov ľudskosti so vzopätými rukami, atribútov ľudskosti kľačiacej na kolenách so sklonenou hlavou, atribútov modlidby k sebe samému s večnou otázkou hľadiacou niekam hore, nezodpovedanou, očakávajúcou. S vyhnaním z raja, ovisnutím na kríži a večnou bolesťou. Z pravdy. A výkriky zvnútra. Zo svojho, nášho, z očistca, ale i krutej bolesti rodiaceho sa života. Možno rozsah záberu Mareka Ormandíka je zdanlivo obmedzený, ale určite sa nedá ani ním, ani nikým ďalším vyčerpať. Možno sa budeme pýtať či je jeho život spätý s takým množstvom problémov, ktoré ho nútia hľadať. Cestu a odpoveď. Ale hľadať nemôže nevidiaci a čakať odpoveď nepočujúci. Marek Ormandík si pre svoje ľudské a výtvarné hľadanie zvolil gestickú expresívnu vetu. Plnú rýchlych, nervných zásahov štetca, vrstvenia farebných nánosov s prekvapujúcou jednoduchosťou prejavu. Až detská čistota pravdivosti v nedokonalom. Súčasťou terajšej výstavy je aj kolekcia ilustrácií, ktorých reč sa nijako nevymyká z výtvarného prejavu voľnej Ormandíkovej maľby doplnená kresbovou textúrou pozdvihujúcou výpovednú hodnotu ilustrácie. Ak spomenieme aspoň niektoré knihy do ktorých zasiahol, tak Ferlinghettiho, „I am waiting”; „Peklo“ Dante Aligieriho; „Túžba je vták, čo nie je v tvojej sieti” Omara Chajjáma; „Milanchólia” Milana Lasicu; „Tri kostoly“ Lasicu, Janovica a Vilikovského a ďalšie. Súčasťou tvorby a umeleckého záberu Mareka Ormandíka je plagát. Možno s menšími výnimkami takmer primárne divadelný. Divadlo je zrejme sférou, ktorá v Ormandíkovi rezonuje a jeho ponímanie plagátu je takmer čisto maliarske a aj poloha pri ktorej textová časť plagátu je ponímaná ako súčasť maliarskeho celku pôsobí navonok ucelenejšie. Plastika, socha sa vyvíja v Marekovej výtvarnej tvorbe kontinuálne s maľbou. Námetovo aj výrazovo. Farebný akcent, ktorý dopĺňa plastickú časť je akýmsi možným premostením k maľbe. Elementárna tvarová náznakovosť s expresívnym modelovaním hmoty len dotvára celistvosť výtvarného uvažovania Mareka Ormandíka.

Ocenenia - 1994, 95, 97, 01, 06, 08 Ocenenia v súťaži o najkrajšiu knihu roka na Slovensku - 1994 Hlavná cena za maľbu, Mandrač 94, Opatija, Chorvátsko - 1995 Hlavná cena za ilustráciu, Martin, Bienale knihy - 2006 Aurel, cena za najlepší obal CD roku - 2007 Meulensteen art award - 2008 Cena Martina Benku Nominácia na cenu Nadácie Tatra banky za umenie - 2009 Prvá špeciálna cena poroty, Premio internationale d ‘arte San Crispino, Taliansko - 2010 Nominácia na cenu Nadácie Tatra banky za umenie - 2011 Krištáľové krídlo, cena za umenie Nominácia na cenu Nadácie Tatra banky za umenie

Bratislava, 10. decembra 2012, Peter Krivda Soliwarski