MADESHIP #7 / Kampaň na účasť prvovoličov vo voľbách do EP

PRAX 2019
Kampaň na účasť prvovoličov vo voľbách do Európskeho parlamentu.


Témou 7. ročníka projektu MADESHIP, praxe študentov a študentiek Školy dizajnu v spolupráci s reklamnou agentúrou MADE BY VACULIK, je kampaň na podporu volebnej účasti mladých vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Uvedomujeme si dôležitosť každých volieb, ktorých sa môžeme zúčastniť a možnosť voľby si vážime ako vzácny výdobytok demokracie. Chceme podporiť mladých, aby svoje volebné právo aktívne využili aj vo voľbách do Európskeho parlamentu, v ktorých je účasť najmladších voličov podľa posledných štatistík enormne nízka.

VIDEO - ZADANIE OD KREATÍVENEHO RIADITEĽA MADE BY VACULIK, PETRA IŽA


21.3.2019 >>>> Diskusia o význame volieb do Európskeho parlamentu


ŠKOLA DIZAJNU - MADE BY VACULIK

Študenti počas praxe získavajú cenné skúsenosti s riešením zadaní pre konkrétnych klientov, uplatňujú svoje vedomosti a zručnosti v praxi, zoznamujú sa s prácou profesionálov, rozširujú svoje portfólio dizajnérskych produktov a získavajú spätnú väzbu. Prostredníctvom kreatívnej praxe v agentúre študenti zvyšujú svoj kredit na trhu práce, získavajú kontakty a dôležité referencie. Autori najkvalitnejších návrhov a dizajnových riešení získavajú reprezentatívne oficiálne ocenenie svojej práce a možnosť absolvovať stáž v renomovanej reklamnej agentúre.

Výsledkom spolupráce doposiaľ boli napríklad PF pre spoločnosť AeroMobil,návrhy kreatívnych riešení prezentácie a propagácie supermarketov Tesco na festivale Pohoda či dizajn študentskej platobnej karty pre Tatra banku.

>>> FOTO ZO ZÁVEREČNEJ PREZENTÁCIE NÁVRHOV KAMPANÍ (Filip Tkáč)


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.