Naši pedagógovia

4 Štvorročné štúdium s maturitou

p Priemyselný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Ilčík Mgr. art. Peter Ilčík

pedagógovia:
Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Petra Rybánska Mgr. art. Petra Rybánska Mgr. art. Viliam Slaminka Mgr. art. Viliam Slaminka

g Grafický a priestorový dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen

pedagógovia:
Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Denisa Slavkovská Mgr. art. Denisa Slavkovská Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. art. Ivan Patúc

Grafický dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art Zuzana Šebelová Mgr. art Zuzana Šebelová Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. art. Ivan Patúc Bc. Jakub Mikula

d Fotografický dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. Vladislav Malast Mgr. Vladislav Malast Mgr. art. Martin Toldy Mgr. art. Martin Toldy

o Odevný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Marianna Kajabová, PhD.

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Alexandra Opoldusová Mgr. art. Alexandra Opoldusová Mgr. art. Jana Vaterková Mgr. art. Jana Vaterková

Dizajn interiéru
vedúci odboru:
Ing. Lenka Kurjanová Ing. Lenka Kurjanová

pedagógovia:
Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Karin Kittner Mgr. art. Karin Kittner Ing. Jaroslav Richter

Animovaná tvorba
vedúci odboru:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Bc. Martin Tesák Bc. Martin Tesák Tatiana Amy Málachová, DiS. Tatiana Amy Málachová, DiS.

Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
vedúci odboru:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Bc. Martin Tesák Bc. Martin Tesák Tatiana Amy Málachová, DiS. Tatiana Amy Málachová, DiS.

3 Vyššie odborné štúdium

Zástupkyňa riaditeľa pre vyššie odborné štúdium:
Mgr. Lucia Gavulová Mgr. Lucia Gavulová

c Filmová a mediálna tvorba
vedúci odboru:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král

a Animovaná tvorba
vedúci odboru:
Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

f Fotografia
vedúci odboru:
Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Radovan Dranga

pedagógovia:
Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. Vladislav Malast Mgr. Vladislav Malast Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD.

i Interiérový dizajn
vedúci odboru:
Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.

pedagógovia:
Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Simona Kejmarová Mgr. art. Simona Kejmarová

v Grafika vizuálnych komunikácií
vedúci odboru:
Mgr.art. Eva Péč Brezinová, ArtD. Mgr.art. Eva Péč Brezinová, ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr art. Jakub Tóth Mgr art. Jakub Tóth Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Martin Toldy Mgr. art. Martin Toldy

t Textilný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Júlia Jurinová Mgr. art. Júlia Jurinová

pedagógovia:
Mgr. art. Zuzana Trtolová

Všeobecnovzdelávacie predmety

zástupkyňa riaditeľa pre pedagogický proces:
Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jana Mináriková Mgr. Jana Mináriková

vedúci všeobecnovzdelávacích predmetov:
Mgr. Roman Balko Mgr. Roman Balko

Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová PhDr. Lucia Mináriková PhDr. Lucia Mináriková Mgr. Norbert Gašaj, M.Phil. Mgr. Norbert Gašaj, M.Phil. Mgr. Tereza Křečková Mgr. Tereza Křečková Mgr. Elena Bezgina Mgr. Elena Bezgina Ing. Ján Hrevuš Ing. Ján Hrevuš Mgr. Monika Pripoňová Mgr. Monika Pripoňová Mgr. Soňa Vyskočová Mgr. Soňa Vyskočová Mgr. Bianka Černáková Mgr. Bianka Černáková Ing. Zuzana Nováková Ing. Zuzana Nováková Mgr. Zuzana Novotová Godálová Mgr. Petra Slimáková Mgr. Petra Slimáková Bc. Adam Hudaček Mgr. Tereza Kratochvílová Mgr. Martin Mirilovič Mgr. Michaela Varcholíková

Tajomníčka školy:
Monika Bednáriková Monika Bednáriková Mgr. Veronika Segešová Mgr. Veronika Segešová

Spolupráce, výstavy, PR:
Mgr. Ľuboš Lehocký Mgr. Ľuboš Lehocký

Zahraničné oddelenie – Erasmus+

Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová PhDr. Lucia Mináriková PhDr. Lucia Mináriková

Grantový manažment

Viera Krátka Viera Krátka