Študentské práce

Plagát V4 / Praktické cvičenia / 2. roč. / digitálna grafika Prezentačný stojan / Praktické cvičenia / 2. roč. / počítačová grafika VIDEO PROFIL ODBORU Zákusok / Praktické cvičenia / 3. roč. / kombinované materiály Potlač plechovky / Praktické cvičenia / 2. roč. / grafické programy Obalový dizajn / Praktické cvičenia / 2. roč. / grafické programy Typo-štylizácia / Typografia / 1. roč. / kresba ceruzkou Spoločenská hra / Praktické cvičenia / 2. roč. / kombinované techniky Portál / Priestorová tvorba / 3. roč. / kombinované techniky Busta / Priestorová tvorba / 4. roč. / sadra Dlažobné kocky / Priestorová tvorba / 3. roč. / maľba akrylom Citáty známych osobností / Klauzúrna práca / 3. roč. / tuš, linorez Citáty známych osobností / Klauzúrna práca / 2. roč. / tuš, digit. grafika Citáty známych osobností / Klauzúrna práca / 1. roč. / tuš, farby na textil Typokompozícia / Typografia / 1. roč. / kresba ceruzkou Iniciála / Typografia / 1. roč. / kombinované techniky Kresba / 1. ročník / ceruzka, uhoľ, giocondy Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 3. roč. / drevorez Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 2. roč. / suchá ihla Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 1. roč. / linorez Filmový plagát / Výtvarná príprava / 2. roč. / kombinované techniky Typokomix / Výtvarná príprava / 1. roč. / digitálna grafika Plagát “Známa osobnosť” / Výtvarná príprava / 2. roč. / digitálna grafika Ikonografia v reklame / Výtvarná príprava / 2. roč. / digitálna grafika Tapeta / Výtvarná príprava / 1. roč. / digitálna grafika Svetlo v lese / Výtvarná príprava / 1. roč. / maľba akrylom Minimalistický plagát / Praktické cvičenia / 3. roč. / maľba akrylom

Grafický dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art Zuzana Šebelová Mgr. art Zuzana Šebelová Mgr. Bianka Černáková Mgr. Bianka Černáková Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Branislav Gajdoš


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8604 M Grafický dizajn

ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: výtvarná príprava, praktické cvičenia, typografia, figurálna kresba, počítačová grafika, technológia, dejiny výtvarnej kultúry

2. ROČNÍK: výtvarná príprava 2, praktické cvičenia 2, typografia 2, figurálna kresba 2, počítačová grafika 2, technológia 2, dejiny výtvarnej kultúry 2

3. ROČNÍK: navrhovanie, dejiny grafického dizajnu, priestorová tvorba, praktické cvičenia 3, typografia 3, figurálna kresba 3, dejiny výtvarnej kultúry 3

4. ROČNÍK: navrhovanie 2, dejiny grafického dizajnu 2, priestorová tvorba 2, praktické cvičenia 4, typografia 4, figurálna kresba 4, dejiny výtvarnej kultúry 4


ABSOLVENT/-ka dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach voľnej tvorby, grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie:

TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA, MAĽBA, GRAFIKA, 3D MODELOVANIE, FIREMNÁ IDENTITA, LOGO, WEBSTRÁNKA, MOBILNÁ APLIKÁCIA, ANIMOVANÉ A STATICKÉ BANNERY, ILUSTRÁCIE, PIKTOGRAMY, ORIENTAČNÉ SYSTÉMY, PLAGÁTY, BILBORDY, PRINTOVÁ AJ DIGITÁLNA REKLAMA, KNIŽNÝ DIZAJN, TYPOGRAFIA, DIZAJN SPOLOČENSKÝCH HIER, LETÁKY, VIZITKY, KATALÓGY, BROŽÚRY, ETIKETY, OBALY, ÚPRAVA A RETUŠOVANIE FOTOGRAFIÍ.


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

GRAFICKÉ, REKLAMNÉ A KREATÍVNE ŠTÚDIA, MARKETINGOVÉ ODDELENIA FIRIEM, FREELANCE GRAFICKÉ SLUŽBY, ART DIRECTION, MÉDIA, VYDAVATEĽSTVÁ, TLAČIARNE, GALÉRIE, DIVADLÁ, KINÁ A AKÉKOĽVEK INŠTITÚCIE VYUŽÍVAJÚCE GRAFICKÉ SLUŽBY

Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.