Študentské práce

Grafický dizajn / Odborná exkurzia Bienále / Rím / Taliansko Grafický dizajn / Workshop / Japonská kaligrafia Grafický dizajn / Odborná exkurzia Trienále / Trnava / Slovensko Grafický dizajn / Diplomy a ocenenia / všetky ročníky Grafický dizajn / Plenér kresba, maľba, landart / Piran / Slovinsko Grafický dizajn / Plenér kresba, maľba, landart / Tren. Teplice / Slovensko Grafický dizajn / Plenér - kresba, maľba, landart / Bratislava / Slovensko Grafický dizajn / Plenér - kresba, maľba, landart / Patince / Slovensko Grafický dizajn / Elektronické publikovanie / 4. ročník Grafický dizajn / Elektronické publikovanie / 3. ročník Grafický dizajn / Navrhovanie H.O.P / 4. ročník Grafický dizajn / Navrhovanie H.O.P / 3. ročník Grafický dizajn / Výtvarná príprava / 2. ročník Grafický dizajn / Výtvarná príprava / 1. ročník Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier IV. / 4. ročník Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier III. / 3. ročník Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier II. / 2. ročník Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier I. / 1. ročník Grafický dizajn / Počítačová grafika / 2. ročník Grafický dizajn / Počítačová grafika / 1. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / 4. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / 3. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / 2. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / 1. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / 4. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / 3. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / 2. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / 1. ročník Grafický dizajn / Odborná exkurzia Bienále / Benátky / Taliansko Grafický dizajn / Odborná exkurzia Bienále / Brno / Česká republika Grafický dizajn / Erasmus + / Ljubljana / Slovinsko Grafický dizajn / Erasmus + / Miláno / Taliansko PROFIL ODBORU Grafický dizajn - vedúci odboru Mgr. Michal Mečár

Grafický dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art Zuzana Šebelová Mgr. art Zuzana Šebelová Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. art. Ivan Patúc Bc. Jakub Mikula


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8604 M Grafický dizajn

Tvoríme voľnú a komerčnú grafiku, ilustráciu a komunikačný dizajn – plagáty, reklamné vizuály, knihy, publikácie, kampane, písmo a typografiu, orientačné systémy, webdizajn a multimediálnu grafiku, firemné identity vrátane komplexných dizajnmanuálov, logá, webové alebo mobilné aplikácie. Ovládame úpravu a retušovanie fotografií, realizujeme aplikácie grafického dizajnu v iných disciplínach, venujeme sa tradičnej a digitálnej kresbe, maľbe a voľnému umeniu, máme zručnosti v ovládaní softvérov a techniky využívanej vo svojom odbore a prehľad v dejinách a súčasnosti grafického dizajnu. Vieme navrhovať a realizovať kreatívne ideové, technické a materiálové riešenia, sebavedomo prezentovať svoju prácu a pohotovo riešiť situácie, ktoré dizajnérska prax prináša.


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: výtvarná príprava, praktické cvičenia, typografia, figurálna kresba, počítačová grafika, technológia, dejiny výtvarnej kultúry

2. ROČNÍK: výtvarná príprava 2, praktické cvičenia 2, typografia 2, figurálna kresba 2, počítačová grafika 2, technológia 2, dejiny výtvarnej kultúry 2

3. ROČNÍK: navrhovanie, dejiny grafického dizajnu, priestorová tvorba, praktické cvičenia 3, typografia 3, figurálna kresba 3, dejiny výtvarnej kultúry 3

4. ROČNÍK: navrhovanie 2, dejiny grafického dizajnu 2, priestorová tvorba 2, praktické cvičenia 4, typografia 4, figurálna kresba 4, dejiny výtvarnej kultúry 4


ABSOLVENT/-ka dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach voľnej tvorby, grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie:

TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA, MAĽBA, GRAFIKA, 3D MODELOVANIE, FIREMNÁ IDENTITA, LOGO, WEBSTRÁNKA, MOBILNÁ APLIKÁCIA, ANIMOVANÉ A STATICKÉ BANNERY, ILUSTRÁCIE, PIKTOGRAMY, ORIENTAČNÉ SYSTÉMY, PLAGÁTY, BILBORDY, PRINTOVÁ AJ DIGITÁLNA REKLAMA, KNIŽNÝ DIZAJN, TYPOGRAFIA, DIZAJN SPOLOČENSKÝCH HIER, LETÁKY, VIZITKY, KATALÓGY, BROŽÚRY, ETIKETY, OBALY, ÚPRAVA A RETUŠOVANIE FOTOGRAFIÍ.


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

GRAFICKÉ, REKLAMNÉ A KREATÍVNE ŠTÚDIA, MARKETINGOVÉ ODDELENIA FIRIEM, FREELANCE GRAFICKÉ SLUŽBY, ART DIRECTION, MÉDIA, VYDAVATEĽSTVÁ, TLAČIARNE, GALÉRIE, DIVADLÁ, KINÁ A AKÉKOĽVEK INŠTITÚCIE VYUŽÍVAJÚCE GRAFICKÉ SLUŽBY

Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.