Študentské práce

Vanesa Šamajová, 1. ročník David Riedl, 1. ročník Martin Polák, 1. ročník Monika Machútová, 2. ročník Petra Klimentová, 1. ročník David Hoffman, 2. ročník Zuzana Halásová, 1. ročník Sara Čurková, 2 ročník Samuel Čík, 2. ročník Noemi Bondorová, 2. ročník Katarína Bolerázska, 1. ročník Nikola Bečvarová, 2. ročník Zin zinov / grafika vizuálnych komunikácií / 2.roč / Riso tlač 50Ks Tričko “som grafik” / grafika vizuálnych komunikácií / 2. roč. Kalendár / Typografia / 1. roč. / tlač B+W Logotyp /  grafika vizuálnych komunikácií / 2. roč. Mapa / grafika vizuálnych komunikácií / 2. roč. Plagát / grafika vizuálnych komunikácií / 1. roč Časopis / 2. roč. / Typografia

v Grafika vizuálnych komunikácií

vedúci odboru:
Mgr.art. Eva Péč Brezinová, ArtD. Mgr.art. Eva Péč Brezinová, ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr art. Jakub Tóth Mgr art. Jakub Tóth Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Martin Toldy Mgr. art. Martin Toldy


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Kód odboru: 8639 Q

Vedúca odboru: Mgr. Art. Eva Péč Brezinová, Art.D.

PRIJÍMACIE KONANIE:
1. termín: 12. 06. 2024, 10:00
2. termín: 20. 08. 2024, 10:00

Výuka sa zameriava na odborné vzdelanie a aktívnu prípravu študentov a študentiek na prax grafických dizajnérov a dizajnérok. Na odbore sa naučia teóriu aj dizajnérsku prax v oblastiach od tlačených médií, návrhov online grafiky a vizuálnych identít po plagáty a logotypy. Získajú tiež vedomosti a schopnosti v oblastiach typografie a sadzby, obrazovej kompozície, layoutu alebo práce s ilustráciou a fotografiou. Grafický dizajn je súčasťou prostredia, v ktorom sa každodenne pohybujeme – od exteriéru, vizuálneho „smogu“ (reklamy a iné), po mobilné aplikácie a webové rozhrania. Študentstvo preto pripravujeme na to, aby cez grafický dizajn autorsky prispievalo k skvalitňovaniu vizuálnej komunikácie. Na škole sa pracuje s grafickými softvérmi Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects a FontLab, do výuky je implementovaná práca s AI.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi a absolventky vedia navrhnúť firemné logá, orientačné systémy, autorské písma, dizajn publikácií, či kompletnú firemnú identitu v podobe dizajn manuálov. Vedia vytvoriť komplexné riešenia pre firmy, kultúrne inštitúcie, spoločenské akcie a realizovať rozsiahlejšie projekty vizuálnej identity a informačnej grafiky.