Dizajn interiéru

vedúci odboru:
Ing. Lenka Kurjanová Ing. Lenka Kurjanová

pedagógovia:
Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Karin Kittner Ing. Jaroslav Richter


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8614 M Dizajn interiéru


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: dejiny výtvarnej kultúry, technológie a materiály, konštrukcie, počítačová tvorba, výtvarná príprava, praktické cvičenia

2. ROČNÍK: teória dizajnu v interiéri, dejiny výtvarnej kultúry 2, technológie a materiály 2, konštrukcie 2, počítačová tvorba 2, výtvarná príprava 2, praktické cvičenia 2

3. ROČNÍK: navrhovanie, kresba a modelovanie, teória dizajnu v interiéri 2, dejiny výtvarnej kultúry 3, technológie a materiály 3, konštrukcie 3, praktické cvičenia 3

4. ROČNÍK: navrhovanie 2, kresba a modelovanie 2, teória dizajnu v interiéri 3, dejiny výtvarnej kultúry 4, konštrukcie 4, praktické cvičenia 4


ABSOLVENT/-KA dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach interiérového dizajnu, architektonickej tvorby, voľného umenia, 3D navrhovania a  vizuálnej komunikácie:

TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA, 3D MODELOVANIE A KONŠTRUOVANIE, INTERIÉROVÝ DIZAJN, NAVRHOVANIE INTERIÉROV A INTERIÉROVÝCH PRVKOV, DIZAJN VEREJNÝCH PRIESTOROV, KANCELÁRIÍ A OBCHODNÝCH PRIESTOROV, TVORBA VÝKRESOV - PÔDORYSY, REZY, POHĽADY, DETAILY, 3D VIZUALIZÁCIE, VÝTVARNO-TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, PRIESTOROVÉ APLIKÁCIE GRAFICKÉHO, A TEXTILNÉHO DIZAJNU, NÁVRH A REALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH REKLAMNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH PRVKOV A OBJEKTOV, DIZAJN SHOWROOMOV


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV A ARCHITEKTONICKÝCH PAMIATOK, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

INTERIÉROVÉ ŠTÚDIA A ATELIÉRY, ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIA, PROJEKČNÉ KANCELÁRIE, FREELANCE DIZAJNÉRSKE SLUŽBY, PRIESTOROVÝ DIZAJN PREDAJNÍ A VEREJNÝCH PRIESTOROV

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, architektúru, stavebnícto, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.