p Priemyselný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Ilčík Mgr. art. Peter Ilčík

pedagógovia:
Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Petra Rybánska Mgr. art. Petra Rybánska Mgr. art. Viliam Slaminka Mgr. art. Viliam Slaminka


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8602 M Priemyselný dizajn

V rámci odboru Priemyselný dizajn sa venujeme navrhovaniu a výrobe produktov-prototypov vrátane ich výtvarno-technickej dokumentácie pre rôzne odvetvia produktového dizajnu, úžitkového umenia, transport dizajnu, interiérového dizajnu, športu, spotrebného priemyslu, art dizajnu a voľného umenia. Ovládame a pri tvorbe využívame tradičnú a digitálnu kresbu a 3D modelovanie, 2D a 3D špecializované softvéry, stroje, nástroje a technológie používané pri prototypovaní a výrobe produktov. Poznáme a uplatňujeme rôzne technologické a výrobné postupy či inovatívne myšlienky a poznatky zo svojho odboru, máme prehľad a cit v oblasti dizajnu a umenia, snažíme sa kriticky, technicky a kreatívne uvažovať , vytvárať a prezentovať premyslené a funkčné návrhy s ohľadom na konkrétnych užívateľov.


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: výtvarná príprava, praktické cvičenia, technológia, kresba a modelovanie, počítačová vizualizácia dejiny výtvarnej kultúry

2. ROČNÍK: výtvarná príprava 2, praktické cvičenia 2, technológia 2, kresba a modelovanie 2, počítačová vizualizácia 2, dejiny výtvarnej kultúry 2

3. ROČNÍK: počítačová vizualizácia 3, navrhovanie, praktické cvičenia 3, technológia, kresba a modelovanie 3, teória dizajnu, dejiny výtvarnej kultúry 3

4. ROČNÍK: počítačová vizualizácia 4, navrhovanie 2, praktické cvičenia 4, technológia 2, kresba a modelovanie 4, teória dizajnu 2, dejiny výtvarnej kultúry 4


ABSOLVENT/-KA dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach priemyselného a produktového dizajnu, interiérového dizajnu, úžitkového umenia a voľnej tvorby:

> TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA A 3D MODELOVANIE > 2D A 3D NAVRHOVANIE V POČITAČOVÝCH PROGRAMOCH > TVORBA A REALIZÁCIA PRODUKTU A VÝTVARNO-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE > OVLÁDANIE PRÁCE S TECHNIKOU, STROJMI A TECHNOLÓGIAMI POUŽÍVANÝMI PRI PROTOTYPOVANÍ A VÝROBE PRODUKTOV > NAVRHOVANIE A TVORBA PROTOTYPOV PRE ODVETVIA TRANSPORT DIZAJNU, ŠPORTU, NÁBYTKÁRSKEHO PRIEMYSLU, SPOTREBNÉHO PRIEMYSLU, RÔZNYCH ODVETVÍ PRODUKTOVÉHO DIZAJNU A ART DIZAJNU > ŠPERK, OBJEKT, SOCHA, AUTORSKÉ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PRVKY A PRIESTOROVÉ RIEŠENIA


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

DIZAJNÉRSKE, INTERIÉROVÉ, ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIA, PROJEKČNÉ KANCELÁRIE, KREATÍVNE, TECHNOLOGICKÉ A DIGITÁLNE DIELNE A LABORATÓRIA, NÁVRHÁRSKE ODDELENIA AUTOMOBILOVÝCH, ŠPORTOVÝCH, NÁBYTKÁRSKYCH A INÝCH VÝROBNÝCH FIRIEM, AUTORSKÁ TVORBA A NAVRHOVANIE, FREELANCE DIZAJNÉRSKE A VÝTVARNÉ SLUŽBY

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, architektúru, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.