Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Pre Školu dizajnu je dôležitý súlad obsahu vzdelávania s praxou a požiadavkami trhu práce. Kladieme dôraz na prepojenie teórie a praxe, vzdelávania a riešenia konkrétnych zadaní pre konkrétnych klientov a spolupracujúce inštitúcie a firmyv. Cieľom Centra odborného vzdelávania a prípravy dizajnu a multimédií je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou a odvetviami kreatívneho priemyslu. Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti prakticky uplatniť a rozšíriť si svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka COVP získavajú naši študenti skúsenosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu vo svojich odboroch a profesijnom zameraní. Medzi našich dôležitých partnerov patria napríklad spoločnosť IKEA, reklamná agentúra MADE BY VACULIK, Ministerstvo vnútra, Slovenská živnostenská komora a Slovenská agentúra životného prostredia. Riaditeľom COVP je Mgr. art Dalibor Bača (kontakt: borobaca@seznam.cz)

 

ODBORNÁ PRAX NA VYŠŠOM ODBORNOM ŠTÚDIU / 2023
ŠTUDENTKY A ŠTUDENTI VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA ABSOLVOVALI V AKTUÁLNOM ŠKOLSKOM ROKU ODBORNÚ PRAX, V RÁMCI KTOREJ...
ASOCIÁCIA SPRIEVODCOV BRATISLAVY
Natočili sme spot pre Asociáciu sprievodcov Bratislavy. ​Lucia Feketeová, Tereza Bača, Adel Schlosserová a Kristián Elek...
NOA DIZAJN
V rámci spolupráce s výrobcom vreckoviek Noa dizajn tvoria naše študentky a študenti odevy z textilného...
MADE BY VACULIK
MADESHIP je projekt spolupráce ŠKOLY DIZAJNU a reklamnej agentúry MADE BY VACULIK.
IKEA
Škola dizajnu spolupracuje so spoločnosťou IKEA Bratislava, v ktorej naši študenti a študentky interiérového dizajnu stážujú...
FOR PR
FOR PR je public relations agentúrou, ktorá sa venuje najmä oblastiam media relations,  on-line PR, produktovému...
GRATEX
Gratex International, a.s. sa zaoberá návrhom, vývojom, nasadzovaním a údržbou softvérových aplikácií.
SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Študenti priemyselného dizajnu pracovali v rámci praxe pre zadávateľa - Slovenskú agentúru životného prostredia na návrhoch...
GS-SOLUTIONS
GS solutions poskytuje odborné poradenstvo, predovšetkým v oblasti štrukturálnych fondov Európskej únie.
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Študenti Školy dizajnu navrhovali pre Ministerstvo vnútra SR podobu Ceny za prínos v oblasti prevencie kriminality.
TAU-CHEM
V rámci Centra kreatívnej praxe sme realizovali viacero spoluprác so spoločnosťou Tau-chem.
COLONNADE
Študenti a študentky Školy dizajnu v rámci praxe navrhovali rôzne prvky firemnej identity a firemnej komunikácie...
ANTALIS
Spoločnosť Antalis je popredný európsky distribútor papiera, obalových riešení a produktov vizuálnej komunikácie pre profesionálov. Poskytuje...
SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA
Študenti a študentky Školy dizajnu pod vedením pedagógov Vojtecha Rumana a Róberta Szegényho navrhovali a realizovali...