Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová

Eva Mikulášová vyštudovala dizajn na Ústave dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V ateliéri prof. Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave študovala maľbu. Počas svojho štúdia absolvovala stáž v odbore priemyselný dizajn na Designskolen Kolding v Dánsku.

V jej výtvarnej tvorbe je východiskom jej diel zážitok ticha, intimity okamihu, stíšenia. Zaznamenáva zápisky, skicky, automatické kresbičky vychádzajúce z podvedomia. Fascinuje ju mimovoľný, zdanlivo bezvýznamný, v danom momente banálny záznam, ktorý však nadobúda význam s odstupom času a v kontexte ďalších udalostí. Zápisky ukladá na plátno v nových súvislostiach a vytvára tak snové krajiny ako výseky nikde nekončiaceho priestoru. Výsledný obraz vzniká prekrývaním viacerých vrstiev, pričom každá vrstva ostane viditeľná v rôznej intenzite a reprezentuje transformovanú spomienku z pamäte na daný okamih. Fascinuje ju prázdnota a “ticho” detailu zväčšeného do veľkých rozmerov.

Na Škole dizajnu učí na odbore priemyselný dizajn výtvarnú prípravu, praktické cvičenia a teóriu dizajnu. Zároveň vedie workshop Výtvarka pre deti v Slovenskej národnej galérii.

Stromy
Stromy
Prelet
Prelet
Prelet
Prelet
Podkrovie
Podkrovie
Cestou
Cestou
Pri jazere
Pri jazere
Za zatvorenymi ocami
Za zatvorenymi ocami
Vrany
Vrany
Minus 13
Minus 13
Prave
Prave
Pletiem ti svet
Pletiem ti svet
Spim
Spim
V elektricke I
V elektricke I
V elektricke II
V elektricke II
V elektricke III
V elektricke III