Mgr. art. Jana Ťapaj Vaterková Mgr. art. Jana Ťapaj Vaterková

Jana Vaterková ukončila v roku 2022 magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre textilnej tvorby. Absolvovala študijný pobyt v Poľsku u renomovaného textilného výtvarníka prof. Włodzimierza Cygana. Už počas štúdia začala budovať svoju osobnú značku. Vytvorila niekoľko autorských textílií do konkrétnych interiérov a realizovala autorské dizajny odevov na objednávku. Podieľala sa na mnohých výstavách a editoriáloch. Stala sa finalistkou Národnej ceny za dizajn 2021, získala druhé miesto v súťaži Fresh Fashion Contest powered by Tatra banka a stala sa finalistkou Diploma Selection, ktoré predstavuje v rámci Designbloku tvorbu najtalentovanejších európskych diplomantov v odbore produktového a módneho dizajnu.

Pre tvorbu Jany Vaterkovej je príznačná geometria, línia, práca s rôznymi odtieňmi jednej farby. Textil vníma ako mnohotvárne médium, pričom výsledný úžitkový predmet sa stáva umeleckým dielom. Cez kolekciu tapisérií, kobercov a odevov, ktoré sú zastúpené v jej textilnej tvorbe, sa snaží o pozdvihnutie autorského textilu. Jej realizácie sú charakteristické dôrazom na kvalitu vo výbere materiálu i pri remeselnom spracovaní. Autorka akcentuje nielen funkčnosť, ale aj variabilnosť predmetov, keďže za dôležitú považuje možnosť kombinovať a prispôsobovať jednotlivé prvky v rámci prostredia, podľa nálady užívateľa. Túto možnosť nachádza v rámci estetiky, technologického riešenia i viacúčelovej funkcie predmetu samotného. Výsledné realizácie v priestore odrážajú charakter architektúry a dotvárajú vzťah s užívateľom. Jana Vaterková často vytvára fúziu mnohých (autorských) štýlov, dizajn a umenie prepája v inštaláciách a prostrediach, do ktorých prizýva aj tvorcov iných médií.