Mgr. Roman Balko Mgr. Roman Balko

Roman Balko je učiteľ slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky. Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania získal viacero osvedčení a certifikátov, najmä z oblasti ľudských práv a vzdelávania o EÚ. Svoje poznatky a skúsenosti uplatňuje aj v rámci pracovnej skupiny zameranej na rozvoj európskeho povedomia a občianstva žiakov a učiteľov základných a stredných škôl (ŠPÚ), ako aj pri tvorbe vzdelávacích materiálov o EÚ pre stredné školy.

Na Škole dizajnu realizoval so žiakmi viacero projektov zameraných predovšetkým na rozširovanie európskeho povedomia (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, Rozhoduj o Európe, Deň Európy), projekty zamerané na rozvoj demokracie a boj proti prejavom extrémizmu (Študentské voľby, Platforma ambasádorov a ambasádoriek pre európsku demokratickú kultúru, besedy, prednášky, workshopy, projekt Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus o dôsledkoch konfliktu na Balkáne spojený s realizáciou putovnej výstavy na škole). Spolupráce tiež s mimovládnymi organizáciami CEP, EUTIS, AI NOVA pri realizácii projektov na stredných školách v SR.